Table of Contents

12. Pombe, Kamari, Uovu Na Rushwa

Myahudi ni kitendawili cha ulimwengu. Ni mchache kwa idadi, lakini anadhibiti fedha. Wametawanyika nchi mbalimbali bila kuwa na nchi yao mahsusi au serikali inayotambulika, lakini wana umoja endelevu wa kika­bila ambao hakuna watu wengine wowote walioweza kuufikia.

Kwa karne nyingi akiwa anaishi bila uwezo wa kisheria karibu katika kila nchi, ame­ondokea kuwa mwenye nguvu nyuma ya tawala nyingi.

Maelezo mafupi yatakayowahusisha asilimia kubwa ya Wayahudi kuliko watu wa taifa jingine lolote lile ni haya: Ni mfanyabiashara. Kuanzia kwenye kuuza nguo chakavu hadi udhibiti biashara za kimataifa na fedha, Myahudi amejaaliwa sana kwenye masuala ya biashara.
Kuliko kabila lingine lolote lile ameonyesha maamuzi yake ya kukwepa ajira za viwan­dani ambao huulinganisha sawasawa na uamuzi aliouchukua kwenye biashara.

Mvulana wa mataifa yupo tayari kuifanyia kazi njia yake ya kuelekea juu, akichukua ajira kwenye idara za uzalishaji au ya ufundi; lakini kijana wa Kiyahudi anapendelea kuanza kama afisa mauzo, karani, au chochote kile ili mradi kiwe na uhusiano na upande wa kibiashara wa shughuli hiyo.
Nchini Marekani pekee karibu biashara kubwa nyingi, mifuko ya dhamana, mabenki, maliasili, na mazao makuu ya kilimo hususan tum­baku, pamba na sukari vipo chini ya umiliki wa mabepari wa Kiyahudi au mawakala wao. Waandishi wa habari wa Kiyahudi ni kundi kubwa na lenye nguvu huko. Idadi kubwa ya idara na maduka yanamilikiwa na mashirika ya Wayahudi, na mengi ya maduka hayo, kama sio zaidi sana, yanaendeshwa chini ya majina ya Mataifa.

Wayahudi ndio wamiliki wakubwa na wengi wa ardhi katika makazi ya watu nchini kote. Ni watu mahiri kwenye ulimwengu wa burudani. Ni wao pekee wanaomiliki usambazaji wa matoleo yote nchini kote. Wakiwa kabi­la lenye nguvu nyingi sana kati yetu, wanapokea kiwango kikubwa cha utangazwaji wa kila siku, ambao usingewezekana kama wasingekuwa na nyenzo za utengenezaji na usambazaji wake wao wenyewe.

Werner Sombart, mwandishi mwenye kuwapenda Wayahudi kwenye kitabu chake ‘Jews and Modern Capitalism/Myahudi na ubepari mam­boleo’ anasema:

“Kama hali katika Marekani itaendelea kukua kwenye misingi kama ile ya karne iliyopita, kama takwimu za uhamiaji na ulingano wa vizazi miongo­ni mwa mataifa yote utabaki kuwa kama ulivyo, uhamiaji wetu utatoa picha ya Marekani ya miaka 50 au mia moja, hivyo kama nchi ambamo wanaishi watumwa, Manegro na Wayahudi tu, ambamo Wayahudi bila shaka watashika nafasi ya uongozi kwenye uchumi.”

Myahudi ni bepari wa asili pekee wa kimataifa, lakini kama ilivyo ada, lakini hapendi kuipamba hali hiyo juu ya anga, jambo la kustaajabisha juu ya Myahudi ni nguvu zake zisizoshindika ulimwenguni kote iliyoambatana na idadi linganishi ndogo waliyonayo.

Wayahudi Na Uovu Wa Biashara Ya Pombe Haramu

Madai yanayotolewa kwa ajili Wayahudi kuwa hilo ni kabila lisilolewa pombe yanaweza kuwa ya kweli, lakini hilo halifichi masuala mawili yanayowahusu: Nayo ni, kwamba wao ndio wanaofanya idadi kubwa ya wakala wa vileo kwenye nchi wanamoishi kwa wingi, na kwamba nchini Nchini Marekani lilikuwa ni kabila pekee lililosamehewa kwenye operesh­eni ya sheria iitwayo “Prohibition law.”1 Kwa ujumla, Wayahudi wako upande wa vileo na wamekuwa hivyo siku zote. Ni wanywaji madhubuti wa vileo kati ya wote.

Hiyo ndio sababu waliweza kupatiwa msamaha kwenye sheria ya ‘Prohibition law’ sherehe zao za kidini zinawataka wanywe kiasi fulani ambapo sheria hiyo ya kuzuia ilikadiria kuwa ni galoni kumi kwa mwaka. Hivyo sheria ya kuzuia ya Marekani ambayo ilikuwa ni sehemu ya katiba ya Marekani ilifanywa kisheria kutofaa kwa kiwango cha galoni kumi kwa mwaka kwa ajili ya Myahudi.

Ni upendeleo wa kikabila? Hapana, Wayahudi hawakuwa tishio wakati huo, katika zama za uzuiaji wenye faida walifahamu ingekuwa rahisi kupata galoni mia kwa kutumia mwanya wa galoni kumi.

Kwa hakika mamilioini ya galoni ya pombe haramu yali­patikana kupitia mwanya huo wa galoni kumi. Ilitokea kama mshtuko kwa watu wa Marekani pale ilipotambuliwa kuwa biashara ya vileo ulimwenguni imeingia mikononi mwa Wayahudi.

Nchini Marekani biashara ya vileo ilikuwa takriban yote ni ya Kiyahudi kwa kipindi cha miaka 25 kabla ya sheria ya kuzuia, katika kipindi ambacho kwa kweli biashara ya vileo ilikuwa inatoa maelezo na uthibitisho kwenye hoja kali zaidi za Uzuiaji!

Kwenye kitabu ‘Conquering Jew/ Yahudi mtekaji’ kilichochapishwa na Funk & Wagnalls Company mwaka 1916, John Foster Farser anaandika:

“Wayahudi ni mabingwa wa biashara wa wiski nchini Marekani. Asilimia themanini ya wanachama wa National Liquor Dealers Association ni Wayahudi. Imeonyeshwa kwamba asilimia sitini ya biashara ya uten­genezaji na uuzaji wa jumla wa wiski iko mikononi mwa wayahudi. Kama watu wa katikati wanadhibiti bidhaa ya mvinyo ya California. Wayahudi wanatembelea maeneo yanayozalisha tumbaku na kununua karibu majani yote ya tumbaku na kuwalazimisha wamiliki wa makampuni ya tumbaku yanunue mali ghafi hiyo kutoka kwao Wayahudi. Wayahudi wamekamata biashara ya cigar’.

Ilikuwa ni hivyo pia katika sehemu za Ulaya, hususan Urusi, Romania na Poland. Ensaiklopidia ya Kiyahudi inasema: “Kuanzishwa kwa ukiritimba wa biashara ya vileo kwenye serikali (huko Urusi mwaka 1996) kuliwany­ima maelfu ya familia za kiyahudi namna ya kuendesha maisha.”

Walimiliki mzunguko wa vileo, biashara ya vodka ambayo iliidhoofisha Urusi. Huko Romania suala zima la Wayahudi lilikuwa ni suala la vileo. Huko Poland hali ilikwa ni hiyohiyo. Nchini Marekani wiski pia ilikuwa ni biashara ya Kiyahudi katika karne ya 19.

Jinsi Mfuko Wa Vileo Wa Kiyahudi Ulivyofanya Kazi

Vinywaji vikali kutokana na nafaka vinaweza kutengenezwa kwenye maji­ra yoyote yale na kutumia mbinu nyingi. Vileo poa, mvinyo wa hali ya juu na vileo havina asili popote pale. Vinaweza kutengenezwa hata kwenye vibanda au vyumba vya nyuma ya nyumba kwa muda mfupi sana.

Uangalifu mdogo tu huhitajika. Mchanganyiko wa madawa na vileo, viki­tiwa rangi ya ladha na kubandikwa kitambulisho bandia ‘wiski’ kisha kuin­gizwa kwenye baa ni kosa la jinai dhidi ya utengenezaji vileo, dhidi ya mfumo wa neva za binadamu na dhidi ya jamii. Kurudi nyuma hadi mwaka 1904, Dk. Wiley, kwa wakati huo akiwa mkuu wa kitengo cha kemia cha Marekani alikuwa na mengi ya kusema kuhusiana na suala hili.

Ni watu wachache sana waliyatilia maanani aliyoyasema kwa sababu hakuelezea ukweli kuwa uovu aliokuwa anaushambulia ulilelewa na tabaka moja tu la watu lililokuwa limedhamiria kunufaika kwa njia ya kuharibu tansia ya Marekani pamoja na maelfu yasiyohesabika ya raia zake. Watu walikuwa wanadhania kwamba Dk. Wiley alikuwa anazungumzia masuala ya kiu­tendaji ambayo yangewavutia watengenezaji wa vileo pekee kwa kiwango kikubwa kama mtu yoyote kwa kweli asingekuwa bali na uoni na moyo jasiri wa kufichua zile njama kubwa sana za Kiyahudi juu ya wiski.

Majina Ya Zamani Yote Yanunuliwa

Mwenendo wa kiyahudi kwenye biashara ya wiski kuanzia nyuma kabisa kwenye kipindi cha Vita vya Wenyewe kwa Wenyewe inaweza kubainish­wa kwa maelezo rahisi tu ya kuonyesha ni ngapi katika aina ambazo zilikuwa maarufu katika vipindi tofauti zilianza kuwa chini ya umiliki wa Kiyahudi. Ni orodha ya kutisha. Raia yeyote kwenye mji wa ukubwa wowote hatakuwa na matatizo kuthibitisha usemi kuwa wengi wa wareke­bishaji na wauzaji wa jumla na wawakilishi katika biashara ya wiski kwenye mji wake walikuwa na bado wanaendelea kuwa ni Wayahudi.

Sio ukweli tu kwamba biashara ya vileo inamilikiwa na Wayahudi kuwa ni wenye umuhimu pekee, lakini ni katika jambo la nyongeza kuwa kulikuwa kumeenezwa Marekani kote chombo cha utaratibu mchafu wa kutisha ambao ukiwa umeelengwa kuliharibu soko la vileo na pia uliharibu pamo­ja na raia kwa maelefu waliokuwa na imani kuwa “safi na isiyochangany­wa na maji” ilikuwa na maana ya kile maneno hayo yalichokusudiwa kuelezea ukweli halisi. Kwa hakika vitu hivyo vilikuwa ‘safi na visiy­ochanganywa’. Hivyo ndivyo ilivyo asidi ya kaboliki, lakini hiyo sio wiski. Sheria ya kuzuia ilikuja kusafisha kumbi za mabaa zote. Lakini haikuwanyima wachanganyaji wa Kiyahudi faida zao. Sheria ya Uzuiaji ilifagiliwa, lakini biashara ya vileo iliendelea kuwepo.

Pombe Ya Kinegro Aina Ya Jin (Niger Gin)

Kwenye jarida la kila wiki ‘Collier’s Weekly’, mnamo mwaka 1908 habari imara zilijitokeza ambazo zinasimama kwa hivi sasa kama ushahidi wa yaliyokuwa yakitokea.
Jarida la kila wiki la Collier lilikuwa ni jarida la kwanza kabisa duniani kuchapisha majina ya Wayahudi waliokuwa wanahusika na ufisadi wa vileo nchini. Hata hivyo ilikuwa ikiendelea kwa muda mrefu. Kulikuwa na mashambulizi ya lawama juu ya kile kilichoit­wa “Jin ya Kinegro,” kinywaji maalum kinachokarahisha kwa kiasi kikub­wa ambacho kilitengenezwa mahsusi ili kiweze kutumiwa kwa wanegro kwa namna mbaya sana. Mwandishi Will Irwin aliongelea juu ya kileo hiki kwa kusema: “Ni udhalimu mkuu kwenye biashara ya vileo yenye kuharibu tabia, wa muungano wa majimbo haya ya nchini Marekani.”

Mwandishi huyu pamoja na collier walianzisha mtindo mpya wa kutangaza sio tu majina ya aina fulani za vileo, bali pia majina ya watu waliozitengeneza wote walikuwa Wayahudi! Mtengenezaji wa aina moja wa “Jin ya wanegro” ambayo imewachochea baadhi ya wanegro kufanya makosa mengi ya kijinai alikuwa ni Lee Levy. Bwana Irwin alielezea baad­hi ya uzoefu wake akichunguza juu ya Jin inayouzwa na makampuni kad­haa, yote hayo yakiwa na majina ya kiyahudi.

Hiyo Jini ilikuwa ya bei rahisi, vitambulishi vyake vikiwa na ushawishi mwingi wa kingono na kupambwa kwa picha chafu sana za wanawake weupe. “Sikuwahi kuiona kwenye baa yoyote ambako watu weusi hawaruhusiwi kuingia,” aliandika. Aina nyingi ya Jin rahisi na zisizo na maana na vileo vya aina zingine, zinazotengenezwa na kuuzwa kifidhuli chini ya majina ya Kiyahudi zilis­ababisha malalamiko kutoka kwenye magazeti na pia polisi, juu ya uhali­fu wa kustaajabisha utendwao na watu weusi. Kuhusiana na suala la kine­gro, “Jin ya wanegro,” bidhaa za viwanda vya kiyahudi vya pombe zenye sumu, ilikuwa ndio kipengele cha kuvutia sana.

Tarehe za kuanza kutokeza kwa Jin ya aina hii kwenye soko la nchini Marekani ni kile kipindi ambapo mlipuko wa hasira za wanegro na matokeo ya kupigwa kwao wote yakawa ya kutisha. Maeneo ambako Jin hii ilikuwa inauzwa ni yale ambamo hali hii ya machafuko ilikithiri.

Jibu Lenye Kufikirika

Sera ya zamani ya kiyahudi ya Gawanya – Teka – Angamiza inaelezea hadithi ya biashara ya usambazaji wa vileo. Ushawishi wa Kiyahudi ulio­gawanywa kati ya ukenekaji (distillation) na uchanganyaji, uliondosha ukenekaji na hatimae kuharibu usambazaji mzima kama kitengo kilichohalalishwa kisheria – na kufungua njia kwa utengenezaji haramu wa vileo, uhuni na uvunjaji wa sheria ambao umeasisi dunia hii chafu ya hivi sasa.

Ni rahisi sana. Rahisi kiasi kwamba haionekani ‘Gawanya na Teka’ ni fomyula inayokwenda kama viongozi wa Kiyahudi wanavyoifikiria, kama vile inavyoelezewa kwenye protokali. Umma mara zote huwa unadan­ganyika kwa kuwepo kwa mambo mengi ambayo kwa kweli hayapo. Umwonapo mbu asambazaye maradhi ya homa fahamu ugonjwa wa man­jano hauwezi kuwa ni ajabu tena.

Chochote kinachoshindwa mbele ya Uyahudi kamili, kama viongozi wa Kiyahudi wanavyofikiria, kinaweza kustahili kuanguka. Uhalali wa kuharibika kwake huonekana katika kuki­fanya kwake kuwa cha Uyahudi.

Udumishaji wa mawazo ya ulevi kwenye vichwa vya watu ni kutokana na propaganda za Kiyahudi. Hakuna majadiliano kwenye jukwaa au skrini ambayo hayadondoshi vishindo vya matone ya pombe. Mawazo juu ya matumizi mabaya ya vileo yatadumishwa kwa njia ya jukwaa la kiyahudi, jazzi ya Kiyahudi na vichekesho vya Kiyahudi mpaka pale mtu atakapoike­mea vikali kwamba imekuwa kichocheo cha makosa ya jinai.

Wacheza Kamari Wa Kiyahudi Wanapotosha Michezo Ya Marekani

Wapo watu nchini Marekani wanaosema kwamba mchezo wa besiboli umepata jeraha la kifo chake na unakufa na kupotea kutoka orodha ya michezo ya kuheshimika. Kuna watu wengine wanoasema kwamba besi­boli ya kimarekani inaweza kuokolewa endapo usafishaji wa maana utafanyika kuondosha ushawishi wa Kiyahudi uliourudisha nyuma mchezo huo kwenye kipindi cha fedheha na kukatisha tamaa.

Ama besiboli kama mchezo wa daraja la kwanza unauawa na kubakia tu kama kiburudisho cha hali duni tu; au besiboli inakuwa na sifa yake ya asili kujiinua katika ukali wa kihalali na kutupilia mbali hatari na vitisho vinavyoukabili, itabaki kuwa ni suala lililo na maoni mengi tofauti. Lakini kuna uhakika mmoja, yaani kwamba pigo la mwisho na la hatari lililopig­wa kwenye besiboli lilifahamika kiudadisi kwa kuwa kwake na sifa za Kiyahudi.

Besiboli ni suala dogo ikilinganishwa na baadhi ya mambo yanayosubiri kuchapishwa, lakini inawezekana kushuhudia uendeshaji wa mawazo ya kiyahudi kwenye besiboli kwa ufasaha kama ilivyo kwenye nyanja nyinginezo. Mwenendo ni ule ule, ama iwe vitani au kwenye siasa, kwenye masuala ya fedha au kwenye michezo. Kwa kuanzia, Wayahudi sio wanamichezo.

Hili halimo kwenye malalamiko dhidi yao bali kwa ucham­buzi yakinifu tu. Inawezekana kuwa ni dosari kwenye tabia zao, ama inaweza isiwe hivyo, hata hivyo jambo linalowabagua Wayahudi bila ya hata kusita linakubalika.

Ima kama hii ni kutokana na shughuli zao za kimwili au ni mwelekeo wa tabia ya akili zao, watu wengine wataamua, Myahudi kwa kawaida sio mpenzi wa michezo ya nje. Kama atakuwa anacheza gofu hii ni kwa kuwa nafasi yake kwenye jamii inamhitaji afanye hivyo, sio kwamba anayo mapenzi na mchezo huo, na iwapo anajiingiza kwenye michezo ya riadha ya vyuo, kama wafanyavyo baadhi ya Wayahudi vijana, ni kwa sababu uzingatifu mkubwa ulifanywa kwenye upuuzaji wao wa michezo kiasi kwamba kizazi chao kipya kimeona ni muhimu kuiondosha fursa hiyo ya maoni.

Pamoja na hayo chanzo cha madhara kwenye michezo ya Kimarekani ni kuwepo kwa aina fulani ya myahudi, sio kama mshiriki bali mnufaikaji na mpotoshaji. Kuna mfano kamili hasa uliooneshwa katika kuhalalisha matu­mizi ya maneno ‘Mnufaikaji’ na ‘Mpotoshaji’ kuhusiana na besiboli.

Lakini itakuwa rahisi mno kuelezea aina kama hiyo ya mfano kuhusiana na michezo ya mieleka na mbio za farasi na taaluma ya upiganaji ndondi. Mieleka ni mchezo unaotawaliwa moja kwa moja na wayahudi na kuweza kuwa mchezo ulioharamishwa. Hadithi ya upiganaji mieleka sio tu udhalil­ishaji wa michezo bali pia hadithi ya kuwalaghai wananchi. Ukweli ni kama huo pia kwenye mashindano ya mbio za farasi. Picha halisi ya mchezo huo ni ya kidanganyifu. Farasi pekee ndio wanaobaki kuwa viumbe vilivyopata malezi bora ya walioungana nao.

Hivi ni kwa sababu gani sanaa ya kutunza na kufundisha na kuwafanyia majaribio farasi iwe ya kushusha hadhi? Ni kwa sababu tu kwamba tabaka fulani liligundua kuwepo uwezekano wa kucheza na udhaifu wa watu kwa ajili ya kujipatia manufaa.

Hiyo inaelezea kuwepo kwa Wayahudi kwenye nyanja ya michezo ya kisasa na pia inaelezea ni kwa nini kuwepo mawazo ya Kiyahudi kwenye michezo, badala ya kuwa ya kiutunzaji, inakuwa ya uharibifu. Myahudi aliyaona mapesa wakati mwanamichezo aliona burudani na kipaji.

Wayahudi walijiweka tayari kufanya ushindani kuwa mtaji na kufanya raghba ya mashindano kuwa ya kibiashara. Inawezekana kuwa ni wakati mwafaka uyahudi uliojiandaa uchukue hatua za kuwadhibiti au kuwakana wale wayahudi waliokuwa wakisadia sana katika upotoshaji na kuwa karibu na kuharibu kabisa michezo yetu ya hadhara iliyo safi sana na ya kidume.

Inafaa kutaja kwamba katika mji wa Chicago, ambako kuna makao makuu ya taasisi ya kuzuia kuharibu jina la wayahudi – “Jewish Anti-Defamation League,” hakukuwepo hata neno moja lililotolewa kutoka kwa Wayahudi kuwakemea wakosefu wa kiyahudi kulaumu juu ya matendo yao.

Hata neno moja. Lakini kwa wakati huo huo shinikizo la Anti-Defamation League lilikuwa zito kwenye magazeti yote ya Marekani, kuzuia maoni ya watu kwamba “kashfa nzima juu ya besiboli ni ya utendaji wa kiyahudi toka mwanzo hadi mwisho.”

Uwekaji madau makubwa wa kiyahudi, kuhonga wachezaji, kununua vilabu, kuudanganya umma, kumethibitish­wa mara kadhaa kwenye Mahakama za Marekani. Katika msururu mzima wa uchunguzi kwenye kashfa za michezo, majina ya Wayahudi yametajwa kwa wingi sana.

Iwapo mashabiki wanahitaji kufahamu matatizo ya besiboli ya Marekani, wanapata majibu kwa maneno matatu: ‘Uyahudi mwingi sana’. Kwa upande wa “Umoja wa vyama vya Mataifa,” wanaweza kuiongelea kwa ghadhabu ile propaganda ya kikasuku ya upenzi wa Kiyahudi, ule ukweli kwamba, michezo ni safi na yenye kusaidia mpaka pale unapoanza kuwavuta wawekezaji na wanufaikaji wa Kiyahudi, kisha hapo unakwen­da vibaya. Mambo hayo mawili yametokea katika jozi mara nyingi sana huko Marekani na katika hali nyingi tofauti sana ili kufanya uhusiano wake kutiliwa mashaka.

Hakuna tofauti katika uharibifu wa kiyahudi wa michezo ya Marekani, hususan Besiboli, mbio za magari, ndondi na kupi­gana mieleka. Kwenye kupanga matokeo, kwenye kuwandanganya wacheza kamari, upangaji wa udanganyifu, uozo huu umegundulika kati ya wawekezaji wa Kiyahudi na washindani wala rushwa.

Inabidi isisitizwe kwamba matumizi mabaya na makubwa ya Wayahudi yameenea nchi nzima. Hali hii ilionyeshwa kwenye uchunguzi ulioendesh­wa na serikali ya Marekani juu ya biashara ya watumwa weupe, biashara ya utengenezaji wa pombe haramu, kamari za mbio za magari, kamari za kutabiri matokeo za besiboli, huu wote ni mtandao wa kitaifa wa kuwanasa ‘mazuzu’ wanaodanganyika kirahisi. Hakuna cha ajabu kwenye shughuli hii ya Kiyahudi kutoka kwa mahodari wa ngazi ya juu hadi kufikia wale dhaifu wa hali ya chini, wote hao ni sehemu ya kundi la taifa.

Wao ni sehe­mu ya mpango wa kitaifa uliopangwa na kutekelezwa kwa lengo la kuwa­tenganisha watu wa mataifa kutoka kwenye fedha zao.

Kama wasingekuwepo “Wajinga wa Mataifa” au kama “Mjinga wa watu wa Mataifa” angeweza kumwangalia kwa makini, mtu ambaye yuko nyuma mtandao wa kitaifa wa buibui, wacheza kamari na walishaji wa michezo wa Kiyahudi, wangekuwa kwenye aina nyingine ya biashara, pengine na kiasi kidogo sana cha fedha za kuonyesha mbele ya sura za watu wasio hatia.

Miaka mingi kabla ya kutokeza kwa kashfa za umma, Myahudi alikuwa amejiingiza kwenye aina zote za michezo ya kuleta faida kubwa, ameen­delea kuidhibiti, lakini kwa upande wa kibiashara tu, kwa nadra sana kama ikiwepo huwa na huruma na michezo kama mwanamichezo halisi.

Wayahudi pia sio wacheza kamari halisi, sio wanamichezo wa kutosha kiasi cha kuwawezesha kuwa wacheza kamari, ni watu wapendao vitu hal­isi. Wale mazuzu wa Mataifa wanaoingia kwenye mitego yao ndio watu wanatoa fedha hizo. Hata kwenye nyanja ya fedha Myahudi sio mchezaji, ni jambazi huku akikusanya kundi la watu wa aina yake kumzunguka.

Mieleka

Mchezo wa mieleka umedhibitiwa sana kwa hali ya juu na mameneja wa kiyahudi kiasi kwamba mpiga mieleka asilia anazuiliwa, kwa hofu kwam­ba ataweza kuwaonyesha wanamieleka waliokodiwa na Mfuko wa Michezo wa kiyahudi (Jewish Sports Trust) kuwa sio wanamieleka halisi bali ni udhia tu kwa tabia njema ya watazamaji. Uozo kwenye mchezo wa asilia wa mieleka safi umejitokeza katika hali mbaya na ya kusikitisha sana kama ya “jumlisha wote” na “matope,” na kwa siku hizi mieleka hupigan­wa na wanawake wapigao kelele. Mieleka ni biashara inayodhibitiwa na Wayahudi sehemu zote ambako kuna viwanda vya kutengeneza mavazi.

Licha ya kashfa za rushwa zisizo na mwisho, besiboli bado ni mchezo nambari moja wa Kimarekani. Hauwezi kuuawa kama biashara, utakuwa kila mara unavutia vikundi vya watu saa za mchana, hasa siku za Jumapili mchana. Unaweza kuwekewa madoido na kufinyangwa ili kuufanya uwe mchezo wa kuvutia. Lakini unaweza kufa na unauawa kama mchezo. Na wale wanaouthamini mchezo huu kama mchezo wangeombea kuharibiwa kwake kuliko kukubali kuwa kwake mahala pa kukutanikia pa genge ambalo kwa sasa linazijaza nyumba za maigizo ya kuchekesha zinazod­hibitiwa na Wayahudi.

Besiboli kama biashara imekuwa ya hatari kwenye maisha ya Wamarikani, makao ya wahuni, sehemu za kupotezea muda (vijiwe) za tabaka la wenye vurugu na wahalifu, kama ambavyo mashin­dano ya magari na majukwaa ya masumbwi yalivyokuwa toka awali.

Ugonjwa huu unasababishwa na tabia halisi ya Kiyahudi ambayo huharibu kila kitu kwa unyonyaji hatari wa kibiashara. Ugonjwa huu unaweza ukawa ni sugu kiasi cha kuwa ni vigumu kuupatia tiba.

Protokali Ya Tisa

“Watu wa maoni na misingi yote wanatuhudumia, warejeshaji ufalme, wafitini, wajamaa, makomunisti na waota njozi wengineo. Tumewaweka wote kazini. Kila mmoja wao kutokana na mtazamo huu anadhoofisha masalia ya mwisho ya mamlaka, anajaribu kupindua utaratibu wote uliopo. Serikali zote zimepewa shida kwa matendo haya. Lakini hatutawapa amani mpaka watakapoitambua serikali yetu kuu.”

Protokali Ya Kumi

“Tulipoiingiza sumu ya kupenda mabadiliko na kutofungamana na upande wowote ndani ya muundo wa serikali muonekano wake wa kisiasa wote ulibadilika.”

  • 1. Hii ilikuwa ni sheria ya kuwazuia watu kunywa pombe kupita kiasi, lakini Wayahudi hawakuhusishwa na sheria hii waliruhusiwa kunywa watakavyo.