Table of Contents

16: Dola Ya All-Judaan

Uyuda ni mamlaka yaliyopangwa kwa ustadi sana duniani. Unaunda Dola ambayo raia zake bila masharti yoyote huwa watiifu popote pale watakapokuwepo, wawe matajiri au maskini. Jina ambalo linapewa Dola hii ambayo huzunguka miongoni mwa serikali zote ni “All-Judaan.”

Njia za nguvu za dola ya All-Juadaan ni mtaji wa uandishi wa habari za fedha na propaganda. All-Judaan ni Dola pekee inayoendesha serikali ya dunia, dola zingine zote zinaweza kuendesha serikali za taifa tu. Utamaduni mkubwa wa All-Judaan ni wa kiuandishi habari, upande wa ufundi, sayansi, fasihi, utendaji wa myahudi mamboleo ni kupitia utendaji wa kiuandishi habari.

Haya yanatokana na kipaji kizuri sana cha Yahudi cha upokeaji wa maoni ya wengine. Mtaji na uandishi habari huunganish­wa kwenye magazeti na kufanya njia za kisiasa na kiroho za nguvu za Kiyahudi.

Serikali ya Dola hii ya All-Judaan imeandaliwa vizuri ajabu. Paris ndiko yalikuwa makao makuu ya kwanza, lakini kwa hivi sasa yamehamishwa mahala kwingine chini. Kabla ya mwaka 1914 London ilikuwa ndio ya kwanza yake, na New York makao yake ya pili. New York kwa hivi sasa inachukua nafasi ya London.

Dola ya All-Judaan haina uwezo wa kuwa na jeshi la kudumu na la maji­ni, dola zingine hutoa huduma hizo kwao.

Kilikuwa ni kikosi cha Uingereza ambacho kililinda kutokana na upinzani, yale maendeleo ya ‘uchumi wote wa Kiyahudi’ wa dunia, au ile sehemu yake ambayo inatege­mea juu ya bahari. Kwa kulipa fadhila, All-Judaan iliwathibitishia Waingereza utawala wa kisiasa na wa nchi usiosumbuliwa.

Baada ya hapo New York ikachukua nafasi ya London. Uhamiaji wa Wayahudi katika karne ya 19 ulioharakishwa na mafuriko makubwa baada ya Vita vikuu vya Kwanza vya Dunia ambayo yaliifanya Marekani kuwa makao ya nguvu na ushawishi wa Kiyahudi. Amerika na makundi yake, majeshi na raia imechukua nafasi ya Uingereza kama “watawala wa dunia.” Hii inamaanisha tu kwamba Uyahudi umehama kutoka ufalme wa Kiingereza kwenda bara la Marekani.

All-Judaan iko tayari kuzikabidhi serikali za vipande mbalimbali vya dunia kwenye serikali za kitaifa, lakini inachoomba tu ni kuzidhibiti serikali hizo. Uyahudi unapendelea sana kuendeleza mgawanyiko wa kitaifa duniani. Kwani wenyewe Wayahudi hawajachanganyika kamwe na taifa lolote. Ni watu waliojitenga, siku zote walijitenga na wataendelea kujitenga.

Ugomvi pekee wa All –Judaan na taifa jingine unatokea tu pale taifa hilo linapofanya isiwezekane, au kujaribu kufanya isiwezekane kwa All-Judaan kudhibiti faida za viwanda na pia za kifedha za taifa hilo. Inaweza kuanzisha vita, inaweza kudumisha amani.

Inaweza kuamrisha utawala huria panapotokea ukaidi, inaweza kurejesha utaratibu, inashikilia kamba za mamlaka ya dunia mikononi mwake na kuzigawa miongoni mwa mataifa kwa njia ile ambayo itasaidia mpango wa All-Judaan.

Kwa kudhibiti chanzo cha habari duniani All-Judaan wakati wote wanaweza kutayarisha mawazo ya binadamu kwa ajili ya hatua zitakazo­fuatia. Ufichuaji mkubwa ambao bado kufanyika ni ile namna ambayo kwamba habari hutengenezwa na namna ambavyo mawazo ya mataifa yote yanavyoundwa kwa ajili ya lengo fulani.

Wakati hatimaye Yahudi mwenye mamlaka makubwa anapofuatiliwa na mkono wake kudhihirishwa, hapo ndipo huja kilio kilichopo tayari cha mateso na kinakaririwa kwenye vyombo vya habari duniani. Sababu halisi ya mateso hayo (ambayo ni ukandamizaji wa watu kwa uendeshaji wa kifedha wa Wayahudi) haitangazwi asilini.

All-Judaan ina serikali saidizi zake katika kila mji mkuu. Baada ya kulip­iza kisasi chake nchini Ujerumani, itaendelea kutafuta kuyashinda mataifa mengine. Uingereza tayari imekwishaishinda. Ufaransa na Urusi zil­ishashikwa siku nyingi zilizopita.

Marekani, pamoja na mpango wake mzuri wa kuvumiliana miongoni mwa mataifa yote, imetoa uwanja wenye matumaini. All-Judaan imeingia hapa. Mandhari ya kiutendaji hubadilika, lakini Yahudi ni yule yule kwa karne zote.