Table of Contents

4. Je, Wayahudi Ni Taifa?

“Na tutambue kwamba sisi Wayahudi ni taifa dhahiri ambalo kila Myahudi popote alipo, taifa lake, itikadi yake, lazima yeye ni mmoja wa taifa hili.”

Louis D. Brandeis, Jaji wa Mahakama Kuu ya Marekani.

Hakuna mtu asiye Myahudi anayejua idadi ya Wayahudi waliopo Marekani. Tarakimu hizo ni mali pekee ya mamlaka ya Kiyahudi. Serikali ya Marekani inaweza kutoa takwimu kuhusu karibu kila jambo la wingi wa watu nchini humu lakini kila inapojaribu kupata njia ya mfumo wa kupata habari kuhusu Wayahudi ambao kwa mfululizo huingia nchini na idadi iliopo hapa sasa, Wayahudi hutumia ushawishi wa kumbi za Washington na husitisha mpango huo.

Wayahudi huficha nguvu yao kwa sababu ushaw­ishi wa kiyahudi hapo Makao Makuu umekuwa na nguvu ya kutosha kushinda katika mambo yote yanayoathiri maslahi ya Kiyahudi wakati wote.

Uhamiaji nchini Marekani ulikuwa biashara miaka 40 iliyopita, ni biashara ya Kiyahudi tu. Upo mpango bora unaotatua matatizo mengi sana ya uin­giaji ambayo hujitokeza dhidi ya utawala wa Wayahudi wanamapinduzi wanaojulikana; Wayahudi wa Ulaya ni nguvu isiyodhihirika ya kimapinduzi. Marekani haijaitwa ‘Nchi ya Wayahudi’ kwenye mataifa madogo zaidi ya Ulaya bila sababu, na ongezeko la kushangaza katika uhamiaji wa Wayahudi huleta suala hili tena hadharani.

Usadikisho wa kitaifa unajiten­geneza juu ya jambo hili, kwani ni dhahiri kwamba biashara ambayo ni ya Kiyahudi tu ya kuwaingiza Wayahudi nchini Marekani inakwenda kama jeshi ambalo baada ya kufanya kazi yake Ulaya kwa uonevu wa bara hilo, limejihamisha lenyewe kwenda Marekani.

Vyama vya siri vya Kiyahudi nchini Marekani, ni misaada mikubwa kwenye mtimuko huu wa kuelekea Marekani. Wanaweza ‘kupanga’ kazi ya hati za kusafiria, ‘hupanga’ kukwepa taratibu za afya. Sheria za nchi huwekwa pembeni kwa dharau ya wazi. Wahamiaji wa Kiyahudi wanaweza kutoka popote pale, na wanakuja kutoka popote: Tazamo lao la haraka la maisha hapa huonesha udhibiti wa Kiyahudi ulio na nguvu na mkamilifu kama ulivyo huko Urusi.

Huwaona maafisa wa vyama vya siri vya Kiyahudi huwapuuza maafisa wa uhamiaji wa serikali ya Marekani, kwa nini wasiwe na tabia ya kujifanya kama vile wanaimiliki Marekani?

Si ajabu kwamba kwa uhalisi huvunja kuta na milango mikubwa kwa mafanikio yote ya kusifika kwa ushindi wa uvamizi. Ni uvamizi, si chini ya hapo, na hutiwa moyo na husaidiwa na ushawishi uliopo Marekani. Wakati inapokuwa si siri kwa mbali huvishwa joho la mawazo ya: ‘Watu hawa wanakimbia mateso.’

Baada ya wimbi la uvamizi wa Kiyahudi nchini Marekani mnamo miaka ya 1880 lilipanuka sana kwa mtu yeyote kutojali hatari zake, mamlaka za sensa ziliomba Bunge la Marekani ruhusa ya kubainisha watu kwa ‘jamii’ na pia ‘nchi walizozaliwa’.

Upinzani wenye nguvu sana uliongozwa Bungeni na Wayahudi, kwa kiasi kikubwa zaidi na Simon Guggenheim na Julian W. Mack. Usikilizaji wa suala hili uliamuriwa ufanywe ili kutambua ni watu gani wanaofanyiza idadi ya watu, na je Marekani ilikuwa taifa la Wasaksoni wa kiingereza, Wasemiti, Walatini au vipi.
Upinzani wa Wayahudi kwenye usikilizaji huo ulifichua mambo manne kwa wazi (1) Myahudi hupinga sheria zozote zinazozuia asiingie kwenye nchi, (2)Myahudi hupinga ubainifu wowote wa kijamii kuhusu yeye baada ya kuingia katika nchi, (3) Ubishi wa Kiyahudi kwa mamlaka za wasio Wayahudi na kwamba Myahudi analo wazo moja la kuwakilisha kwa wasio Wayahudi, na lingine ambalo hulihifadhi miongoni mwa watu wake juu ya suala hili la jamii.

Waamerika walipopuuza kuwa hoja hiyo ya “dini, si jamii”, si ya kuthibitika, wasemaji wa Kiyahudi walirudi kwenye ukweli kwamba taasisi zao zenye mamlaka makubwa hazikutaka vitu fulani na hazingekuwa na vitu fulani – pawepo na amri au pasiwepo na amri.

Washawishi wa Kiyahudi walipata njia yao. Hakuna hesabu ya Wayahudi Marekani. Jamii zingine na mataifa mengine yote hubainishwa, lakini si kwa Wayahudi. Hapana hata jamii moja iliyokataa, lakini Myahudi hato­fautishwi hata kidogo. Matokeo yake ni nini leo? Ukiuliza serikali ya Marekani leo idadi ya Wafaransa waliomo nchini, inaweza kukupatia tarakimu.

Ukiuliza idadi ya Wapolandi, ipo pale. Ukiuliza idadi ya Waafrika inajulikana. Tengeneza orodha ndefu unayotaka kuulizia, utaona kwamba serikali inajua. Lakini iulize serikali ya Marekani idadi ya Wayahudi waliopo nchini, haiwezi kukuambia, hakuna kumbukumbu.

Jamii Au Dini

Wayahudi husema nini kuhusu ‘jamii au dini’? Nukuu zifuatazo zinam­fanya msomaji awe na taarifa kuhusu fikira ya Myahudi mwenyewe. Kama mmojawapo wa ‘watu waliojitenga’ mbali kabisa kutokana na kufikiriwa kwa dini yake.

Leo N. Levi, Rais wa B’nai B’rith, 1900-1904:

“Tabia bainifu ya Myahudi haitokani na dini tu.” Ni kwamba jamii yake na dini yake muungano wao hautanguki, lakini sababu yoyote ile itakayokuwa kwa amri hii ya fikira ya jamii pamoja na dini, ni hakika kabisa kwamba dini peke yake haiwezi kufanyiza watu.

Muumini kwa imani ya Kiyahudi huwa Myahudi kwa sababu ya ukweli huo. Kwa upande mwingine hata hivyo, Myahudi kwa kuzaliwa kwake hubakia Myahudi, hata kama aki­acha dini yake.
Graetz, bingwa wa historia ya Wayahudi ambaye kazi yake kubwa (kitabu) ni moja ya maandishi sanifu yenye kuaminika, anasema kwamba historia ya Wayahudi, tangu hapo walipopoteza dola ya kiyahudi: ‘Bado inayo tabia ya utaifa, si tu kwamba ni imani au historia ya Kanisa.’

Moses Hess, mmojawapo wa watu wa kihistoria ambaye kupitia kwake mpango wa kiyahudi umetiririka kutokana na vyanzo vyake vya kale hadi kwa mawakala wao wa mamboleo, aliandika kitabu kiitwacho “Rome and Jerusalem” (Rumi na Yerusalemu) ambamo alielezea suala lote kwa uwazi na nguvu: “Wayahudi ni kitu ambacho kipo zaidi ya kuwa ‘wafuasi tu wa dini’ yaani wao ni jamii, ndugu, taifa.” (uk. 71).

“Myahudi ni mtu wa jamii yake na kwa hiyo pia ni mtu wa Uyahudi, licha ya ukweli kwamba yeye au wahenga wake wamekuwa waasi wa dini.” (uk. 97-98).

“Kila Myahudi, apende asipende, yu imara katika muungano wa taifa lote.” (uk. 163).

“Kushinda yote, dini ya Kiyahudi ni uzalendo wa Kiyahudi.” (uk. 61).

Louis D. Brandeis, Jaji wa Mahakama wa Uzayuni, aliandika kwenye kitabu chake ‘Uzayuni na Wayahudi wa Marekani’ (Zionism and the American Jews’):

“Licha ya tafakuri za mabingwa au maagizo ya mabaraza, silika zetu na matendo yetu na yale ya wengine, yamebainisha neno ‘Myahudi.’

Rabi Morvis Joseph, kwa wakati fulani wa Sinagogi la West London la Wayahudi wa Uingereza, ameandika kwenye kitabu chake “Israel ni Taifa” (Israel a Nation.):

“Israeli kwa hakika ni taifa kubwa… Israeli inatambuliwa kama taifa kwa wale wanaoliona; hakuna awezaye kukosea kwa kuliita madhehebu. Kukataa utaifa wa Kiyahudi lazima ukatae kuwepo kwa Myahudi.”

Wakili wa Kiyahudi Betram B. Benas ameandika kwenye “Uzayuni, Kundi la Kitaifa la kiyahudi” (Zionism – the National Jewish Movement): “Kuwepo kwa Wayahudi kimsingi ni kuwepo kwa watu.”

Leon Simon, msomi na mwandishi wa Kiyahudi mwenye akili sana na mwenye kuvutia amefanya uchunguzi muhimu wa suala la ‘dini na utaifa,’ (Religion and nationality) kwenye kitabu chake, ‘uchunguzi kwenye Utaifa wa Kiyahudi.’ (Studies in Jewish Nationalism). Ametengeneza hali ya pendekezo kwamba ‘dini ya Wayahudi ni Utaifa, na kwamba Utaifa ni sehemu muhimu ya dini yao.

‘Zama za Masihi kwa Wayahudi si tu kunamaanisha kuanzishwa kwa amani hapa duniani na habari njema kwa wanadamu, bali utambulisho kwa ulimwengu wote wa Myahudi na Mungu wake.’ (uk.14).

‘Dini ya Kiyahudi haina ujumbe wa ukombozi wa roho ya mtu mmoja kama Ukristo ulivyo, fikira zake zote zimeunganishwa pamoja na kuwepo kwa taifa la Kiyahudi.’ (uk.20).

‘Fikira kwamba Wayahudi ni dhehebu la kidini, kwa usahihi kama ilivyo sambamba na Wakatoliki na Waprotestaniti, ni upuuzi.’ (uk.34).

Arthur D. Lewis, mwandishi wa Kiyahudi, kwenye kitabu chake kiitwacho ‘Wayahudi ni Taifa’ (The Jews a Nation) pia huegemeza utaifa kwenye asili ya kijamii.

‘Wayahudi kwa asili walikuwa ni taifa, na wamedumisha zaidi kuliko mataifa mengi, moja ya elementi ya utaifa, yaani, elementi ya jamii, hii inaweza kuthibitishwa bila ya shaka, kwa jaribio la akili ya kawaida la kutambulikana kwao. Kwa urahisi zaidi unaweza kuona kwamba, Myahudi ni Myahudi kuliko kumuona Mwingereza kwamba ni Mwingereza.’

Fikira kwamba Wayahudi wanafanyiza taifa ni fikira ya kawaida sana kwa wote miongoni mwa Wayahudi. Sio tu taifa lenye historia iliyopita, bali taifa pamoja na mambo ya siku zijazo.

Zaidi ya hilo sio tu taifa, bali ni Taifa Kubwa. Tunaweza kwenda zaidi katika maelezo ya maandiko ya Kiyahudi; tunaweza kusema kwamba taifa la Wayahudi la baadae litakuwa la kifalme.

Elkan N. Adler, anasema: “Hakuna mwanasiasa aliye makini leo hii anayetilia shaka kwamba watu wetu wanayo matumaini ya kisiasa ya siku zijazo.”

Mambo haya ya kisiasa za baadae, ubainifu na uwezo, yote haya yalikuwa katika fikira za Moses Hess alipoandika mnamo 1862 – zingatia tarehe – kwenye utangulizi wa kitabu chake kiitwacho ‘Roma na Yerusalem’ maneno haya:

“Hakuna taifa linaloweza lisijali ukweli kwamba kwenye mapambano yajayo ya Ulaya kwa ajili ya uhuru, yanaweza kuwa na watu wengine marafiki au maadui.”

Hess akilalamika kuhusu kukosekana kwa usawa miongoni mwa Wayahudi alisema kwamba Myahudi binafsi hangepata usawa kwa sababu ni Myahudi, Taifa la Kiyahudi lingeweza kupata usawa kwa sababu litakuwa ni taifa.

Ameyaonya mataifa yasio Wayahudi kuwa na tahadhari, kwa sababu kwenye hayo ‘mapambano yajayo’ patakuwepo taifa lingine kwenye orodha, Taifa la kiyahudi, ambalo linaweza kuwa rafiki au adui ya yeyote litakayechagua.

Dk. Israel Friedlaender anasema: ‘Inatosha kwetu kujua, kila mara Wayahudi walijihisi kuwa jamii iliyojitenga, ilikuwa inaonekana wazi kuwa kando ya wanadamu wengine.1

Kuhusu matatizo ya Taifa la kiyahudi upo ushahidi mwingi sana wa Kiyahudi kuhusu ukweli kwamba ushawishi wa Uamerika una madhara kwa maisha ya Kiyahudi, yaani, wamo katika upinzani, kama fikira mbili zinazopingana.

Na kwamba Uzayuni ni nukta ya kisasa yenye nguvu kwa ajili ya utaifa wa kiyahudi. Itikadi halisi miongoni mwazo zenye nguvu zaidi na sehemu ya kishawishi cha uyahudi nchini Marekani zimeoneshwa kwenye maadishi yaliyochapishwa na Taasisi za Kizayuni ya Marekani, ‘Mwongozo wa Uzayuni’ (A Guide to Zionism).

‘Jina la dini yao ya Kitaifa, Uyahudi, limechukuliwa kutoka kwenye jina la taifa lao. Myahudi asiye na dini bado ni Myahudi, na kwa taabu anaweza tu kukwepa uaminifu wake kwa kukana jina la Myahudi’. (uk.5).

Hakuna mahali popote ambapo Uyahudi umetoa mchango wa waalimu wake wakubwa kabisa na wawakilishi wake wenye mamlaka, kwenye nad­haria inayosema kwamba Myahudi ni ‘ndugu tu wa imani’. Mara nyingi Myahudi si muumini wa dini kabisa, lakini bado ni Myahudi.

Hoja ya ‘Dini, si jamii’ inafichua undumakuwili wa viongozi wa kisiasa ambao badala ya kuliendea suala la Uyahudi kwa unyoofu, hufanya juhudi ya kuweka uchunguzi wote pembeni kwa uchochezi wenye kuchanganya akili za wasio Wayahudi.

Ipo mipango miwili ya Kiyahudi katika ulimwengu huu, mmoja ambao umekusudiwa uonekane kwa wasio Wayahudi, na mmoja ambao ni kwa ajili ya Wayahudi pekee. Katika kudhamiria upi mpango halisi, ni njia nzuri kukubaliana na ule ambao utafuzu. Ni mpango unaofadhiliwa na wale waitwao Wazayuni ndio unaofuzu. Huo ni mpango ambao wafadhili wake hutetea kujitenga kwa jamiii na utaifa wa Wayahudi.

Bila kujali nini kinachoweza kusemwa kwa wasio Wayahudi kwa madhu­muni ya kuzuia au kubadilisha kitendo chao, hakuna suala la kipi Myahudi hujifikiria yeye mwenyewe. Hujifikiria yeye mwenyewe kama mtu wa watu, aliyeungana na watu hao kwa mfungamano wa damu ambayo haku­na kiasi chochote cha mabadiliko ya kiitikadi kinachoweza kudhoofisha, mrithi wa watu wale waliopita na wakala wa watu wale wa siasa za baadae.

Yeye ni wa taifa. Anataka ufalme uje hapa duniani, ufalme ambao utakuwa juu ya falme zote, Yerusalem ukiwa mji wa kutawala dunia yote, matakwa ya taifa la Kiyahudi yanaweza kutimizwa, na mahusiano baina ya utaifa wa Kiyahudi na utaifa wa watu ambao miongoni mwao Wayahudi huishi ni ishara za uwezekano wa ushindi.

Sera Ya ‘Kueleweka Vibaya’

Kwenye hoja hizi ufichuaji huu wa ‘dini na si taifa’, Wayahudi wame­lalamika kwamba wanaeleweka vibaya. Hili ni lalamiko lao la kawaida. Wakati wote ‘wanaeleweka vibaya’ na huteswa, isipokuwa pale wanaposi­fiwa kwa yale yasiyo stahili yao. Kama Wayahudi wangeeleweka kwa ukamilifu kwa wasio Wayahudi, kama kwa mfano, makanisa ya Kikristo yangekuwa huru kutokana na kudanganya kwamba Wayahudi ni watu wa agano la kale, na kama Makanisa yangelijua kwa hakika ni nini haswa dini ya Talmudi, kueleweka vibaya kungekuwa bado na nguvu.

Kuanguka kwa Urusi kuliandaliwa kwa muda mrefu na kwa mpango wa makusudi wa tafsri mbaya kwa watu wa Urusi, kwa njia ya vyombo vya habari vya Kiyahudi na huduma za kidiplomasia za Kiyahudi.
Jina Poland limekokotwa kwenye uchafu (toleo la Desemba, 1920) kwa njia ya vyombo vya habari vya Marekani chini ya uchochezi wa Kiyahudi; kwa usingiziaji wa Poland ambayo kosa lake pekee lilikuwa lile la kutaka kujiokoa kutokana na Wayahudi. Lakini wakati wowote ambapo mkono hunyooshwa kuzuia Wayahudi kuvamia watu na kuchukua kwa siri udhibiti wa njia kuu za maisha, Wayahudi wamepandisha kilio cha ‘kueleweka vibaya’. Kamwe hawakumbani na suala hilo moja kwa moja. Ukanushaji wa uwongo, maombi ya kutaka kuhurumiwa na kampeni mbaya kwa ajili ya kuwapaka matope wengine kwa hatia zao wenyewe, na jaribio lisilofaa la kuwaunganisha wengine pamoja na wao katika kuangu­ka kwao, huanzisha mbinu zote za kujilinda2.

Na mkusanyiko wa mambo yote ya kisiasa, kiuchumi, silaha halali zilizoko chini ya amri yao huvuru­mishwa kwa mkosoaji asemaye sana kuhusu Myahudi na ambaye hung’angania kutetea haki yake ya kuwapo taifa lililo huru kutokana na upenyezaji na ushawishi na udhibiti wa kiyahudi.

Sera ya ‘kueleweka vibaya’ hufuzu kwa sababu upo mwanguko ambao ni madhubuti sana kwa wasio Wayahudi, hivyo kwamba Wayahudi ni ‘watu wateule’ na hivyo kwamba ni hatari kuwapinga kwa lolote, yeyote anayempinga Myahudi hulaaniwa. Kuwaogopa Wayahudi ni ishara ya kweli kabisa katika maisha. Ni ishara ya kweli miongoni mwa Wayahudi kama ilivyo kwa wasio Wayahudi.

Myahudi mwenyewe amefungwa kwenye woga kwa watu wake na hutekeleza woga wa laana katika eneo lote la dini; ‘Nitawalaani wale wanaokulaani wewe’. Hata hivyo upinzani kwa uelekeo mharibifu wa ushawishi wa Kiyahudi kwenye mikondo yote ya maisha ni ‘laana’ ya Wayahudi.

Kama Wayahudi kwa kweli walikuwa watu wa Agano la kale (ambapo si kweli) kama kwa kweli walikuwa wanatambua ‘ujumbe’ kwa ajili ya neema ya matafia, vitu vyote ambavyo huvikosoa vingetoweka vyenyewe. Kama Myahudi ‘ameshambuliwa’ si kwa sababu yeye ni Myahudi lakini ni kwa sababu yeye ni chanzo na uhai wa mielekeo fulani na ushawishi ambao usipodhibitiwa humaanisha uharibifu wa jamii adilifu. Kutokueleweka katika jamii ndiko kunakofikiriwa kama maslahi kwa Myahudi.

Disraeli Anafafanua Kuhusu Wayahudi

Benjamin Disraeli Earl wa Beaconsfield na aliyepata kuwa Waziri Mkuu wa Uingereza alikuwa Myahudi na alisifika humo. Aliandika vitabu vingi na kwenye baadhi ya vitabu hivyo aliwazungumzia watu wake katika jiti­hada ya kuweka mwanga unaostahili kuhusu suala hilo. Wakati huo serikali ya Uingereza haikuwa ya Kiyahudi sana kama ilivyo sasa, na Disraeli alikuwa mmojawapo wa watu mashuhuri sana kwa urahisi.

Kwenye kitabu chake kiitwacho “Coningsby”, yupo mtu wa Kiyahudi aitwaye Sidonia ambaye Disraeli alitumia utu wake na matamshi yake akitaka kumwasil­isha Myahudi kama ambavyo yeye alipenda dunia imuone alivyo Myahudi.

Bado yupo Myahudi wa kimataifa aliyejaa Uyahudi, pia mfuasi imara wa Protokali aliyejificha kwenye usirisiri, binadamu ambaye vidole vyake hufagia nia zote za binadamu, ambaye hudhibiti ukuu wa nguvu zote za kikatili – Fedha.

Kama mtu asiye Myahudi angeandika Sidonia, kwa ukweli kabisa akione­sha historia ya kijamii na tabia za Wayahudi, angehusishwa kwenye shinikizo lile la kutisha ambalo Wayahudi hutumia kwa kila msema kweli kuwahusu wao.

Disraeli alisababisha shujaa wake wa kiyahudi, Sidonia, aseme: ‘Dunia inatawaliwa na watu tofauti kabisa kutokana na vile inavyofikiriwa na wale ambao hawapo nyuma ya pazia’, na hata maelezo ya Disraeli yanayotoa mwanga zaidi ambayo nusu yanalazimisha fikira, kwamba hata hivyo, aliandika ili kutahadharisha dunia kuhusu matamanio ya Mayahudi kwa ajili ya mamlaka.
‘Kamwe huwezi kuona chama kikubwa cha kisomi katika Ulaya ambamo Wayahudi kwa wingi hawashiriki humo. Wafuasi wa kwanza wa Yesu walikuwa Wayahudi. Diplomasia ya Kirusi ya kimafumbo ambayo huis­hangaza sana Ulaya ya Magharibi kimsingi hupangwa na kutekelezwa na Wayahudi.

Hayo mapinduzi makubwa sana ambayo sasa hivi yanaedelea nchini Ujerumani, na ambayo yatakuwa kwa kweli ni ya pili na Mageuzi makubwa zaidi, na ambayo habari zake bado hazijulikani sana Uingereza, kabisa yanasonga mbele kwa msaada wa Wayahudi.’

Jinsi gani Wayahudi hufanya ili kuvunja utaratibu wa mambo yaliyoanzishwa kwa njia ya fiki­ra, kama Protokali zinavyodai, imeoneshwa katika mazungumzo ya Sidonia:

“Wahafidhina wamepoteza uchaguzi muhimu, katika kipindi kigumu Wayahudi wamejitokeza kuwanyima kura. Kanisa limeshangazwa katika mpango wa chuo kikuu cha latitudinarian (chuo kisichoonesha upendeleo miongoni mwa imani tofauti za dini), na kutambua pamoja na faraja kwamba fedha haziji kwa ajili ya kuanzishwa kwa chuo hicho; Myahudi hujitokeza haraka na kutoa fedha, ili kianzishwe.”

Kama maneno haya yangeandikwa na asiye Myahudi, kilio cha ‘kukataa Usemiti’ kingeenea kila mahali. Lakini Sidonia anaogezea:

‘Na kila kizazi, wao (Wayahudi) lazima wawe na mamlaka makubwa zaidi na watu wa hatari kwa jamii ambayo ina uadui nao.’

‘Latitudinarianism ‘ ni mafundisho ya Protokali katika neno. Ni kuvunjika kwa njia ya machafuko kwa kile kiitwacho fikira ‘za kiliberi/ wenye kupendelea mabadiliko’ ambazo hazijengi chochote, lakini zinazo uwezo wa kuharibu utaratibu uliowekwa.

Vizazi kadhaa vimepita tangu maneno ya Disraeli yalipoandikwa. Mayahudi bado wanaifikiria kila aina ya jamii isiyo ya Kiyahudi kuwa ni adui kwake. Wamekuwa na uwezo zaidi na watu hatari zaidi. Wale ambao wangepima hatari huangalia pembeni!

‘Mayahudi wanasema kwamba Protokali ni ubunifu’. Kwani Benjamin Disraeli ni ubunifu? Je! Huyu Waziri Mkuu mwenye asili ya Kiyahudi wa Uingereza alikuwa anataka watu wake waeleweke vibaya? Ameonesha kwamba nchini Urusi nchi hiyo hiyo ambamo Wayahudi wa wakati wake walilalamika hawakuwa huru hata kidogo lakini walikuwa wanadhibiti mambo.

Alionesha kwamba Wayahudi walikuwa wanajua mbinu za mapinduzi ambayo baada ya muda mfupi yalitokea Ujerumani. Alijuaje kabla yake? Kwa sababu mapinduzi hayo yalikuwa chini ya msaada wa Wayahudi, na japokuwa wakati huo ilikuwa kweli kwamba ‘bado mambo machache sana yanayojulikana Uingereza’.

Disraeli ambaye ni Myahudi alijua, na alijua kwamba mpango huo ulikuwa wa Kiyahudi kwa asili yake, maendeleo na makusudio yake.

Jambo moja liko wazi, Disraeli alisema kweli. Alitoa ufafanuzi wa watu wake kwa jamii ya dunia kwa usahihi. Alielezea uwezo wa Kiyahudi, mad­humuni ya Kiyahudi na mbinu za Kiyahudi, kwa uhakika wenye kuashiria zaidi ya ujuzi anaonesha huruma na uwelewa wa kijamii.

Kwa nini ali­fanya hivyo? Disraeli alikuwa mwanasiasa mshaufu, mtumishi wa kitaala sana wa kimashariki na mwenye upole wa kinafiki, akiwa na uwezo maki­ni wa kifedha.

Je! Haya yalikuwa majivuno halisi ya kijamii, kiburi cha hatari na shari, ambamo humo Myahudi hutoa siri zake nyingi sana. Vyovyote vile, ndiye mtu aliyesema ukweli kuhusu Wayahudi bila shutu­ma ya kuwaweka Wayahudi katika nafasi ya ‘kutokueleweka’.

Protokali Ya Tano

‘Tutawachosha sana na kuwamaliza kabisa wasio Wayahudi kwa yote haya, hivyo kwamba watalazimika kutupatia sisi mamlaka ya utawala wa kimataifa ambayo kwa nafasi yake itatuwezesha sisi kuteka nguvu zote za kiserikali za dunia bila usumbufu na kwa hiyo tutaanzisha serikali kuu.’

‘Lazima tuelekeze elimu ya jamii ya wasio Wayahudi hivyo kwamba mkono wake utaangukia kwenye udhaifu wa kukatisha tamaa katika shughuli yoyote inayohitaji kuanzishwa.’

  • 1. Hii ni kwa sababu ya asili ya uonevu wa utaifa wao, ambapo wanafikiria kuwa wao ni bora zaidi kuliko wengine – Mchapishaji.
  • 2. NENO LA MHARIRI: Tangu kuchapishwa kwa nakala asilia miaka 37 iliyopi­ ta, mataifa mengine yalipinga, au yalijaribu kupinga umiliki wa Wayahudi. Wasomaji watafurahia watatambua vyema kile ambacho kilikuwa kinatokea tangu hapo kwa nchi ya Ujerumani na kwa nini; na nini kinatokea sasa huko Ulaya na kwa nini.