Table of Contents

5. Mpango Wa Kisiasa Wa Kiyahudi

Theodor Herzl, mmojawapo wa Wayahudi mashuhuri sana, na mwasisi wa Uzayuni wa kisasa, labda alikuwa mtu wa kutafuta kwa mbali sana utetezi wa hadharani, wa falsafa ya kuwepo kwa Uyahudi ambao unajulikana na vizazi vya sasa. Kamwe hakuwa na shaka ya kuwepo kwa taifa la Kiyahudi. Alitangaza kuwepo kwake, kila wakati alisema, ‘sisi ni jamii – jamii moja.’

Aliona kwa wazi kile alichokiita suala la Wayahudi ni la kisiasa. Katika utangulizi wake kwenye “Jewish state/Dola ya Kiyahudi” amesema:

‘Ninaamini kwamba ninaelewa kukataa Usemiti ni tapo changamani sana. Ninalifikiria kutoka kwenye mtazamo wa Kiyahudi lakini bila hofu ya chuki.

Ninaamini kwamba ninaweza kuona ishara gani zilizomo humo za michezo ya kishenzi, wivu katika biashara ya kawaida, chuki bila ya kurithiwa kutokuvumiliana kidini na pia utetezi wa kusingizia. Nadhani suala la Wayahudi si la kijamii tena kuliko kuwa la kidini bila kujali kwamba wakati fulani hugeuka na kuchukua aina zingine.

Ni suala la kitaifa, ambalo linaweza kutatuliwa tu kwa kulifanya kuwa suala la kisiasa la dunia yote, na lizungumziwe na kudhibitiwa na mataifa yenye kustaara­bika ya dunia kwenye baraza.’

Si tu kwamba, Herzl alitangaza Wayahudi kuunda taifa, lakini katika kuhu­sisha kitendo cha hili taifa la Kiyahudi kwa dunia, Herzl aliandika:

“Tunapoelemewa tunakuwa tabaka la chini la kimapinduzi, maafisa wa vyeo vya chini wa chama cha kimapinduzi, tunapoweza kukabili hali, pia hutokeza uwezo wetu wa kuogofya wa fedha.”

Rai hii inayoonekana kuwa rai ya kweli na kwamba ni rai ambayo imeshikiliwa katika fikira ya Kiyahudi, pia imeletwa na Bwana Eustace Percy, na kuchapishwa tena, bila shaka kwa uthibitisho wa Jewish Chronicle; jarida la Canada linayo manufaa likisomwa kwa uangalifu.

‘Uliberali na Utaifa, kwa chereko za matarumbeta vilifungua mlango wa mitaa ya watu waliotengwa na kutoa uraia sawa kwa Myahudi.

Myahudi akapita na kuingia kwenye ulimwengu wa Magharibi, akaona uwezo na utukufu wake aliutumia na kuufurahia, kwa kweli alishika kitovu cha mfumo wa ustaarabu, akauongoza, akauelekeza na kuutumia, na halafu alikataa nafasi… zaidi ya hayo na hili ni jambo lisilo na mfano kuwa Ulaya ya utaifa na uliberali, serikali ya kisayansi na usawa wa kidemokrasia havivumiliki zaidi kwake kuliko ukandamizaji wa zamani na utesaji wa kidikiteta…

‘Katika dunia ya mpango kamili wa utawala wa nchi, yeye (Myahudi) anayo miji miwili tu yenye uwezekano wa kimbilio lake, (ama atalazimika kuvunja nguzo za mfumo) wote wa dola ya taifa au atalazimika kuten­geneza utawala wa nchi ya kwake mwenyewe.

Labda humu ndimo yamo maelezo ya Ubolshevi wa Kiyahudi na Uzayuni, kwani kwa wakati huu Uyahudi wa kimashariki unaonekana kuyumba bila kuwa na uhakika katikati ya mifumo hiyo miwili.

Katika mfumo wa Kimaksisti na Uzayuni wa Ulaya ya Mashariki mara nyingi huonekana kuwa bega kwa bega kama ambavyo ushawishi wa Kiyahudi ulivyowatengeneza watu wa jamuhuri na soshalisti muda wote wa karne ya kumi na tisa (19) hadi kwenye mapin­duzi ya Young Turk huko Constasitinople katika muda usiozidi muongo mmoja uliopita. Si kwa sababu Myahudi anajali upande ulio wazi wa fal­safa ya msimamo mkali.

Si kwa sababu anapenda kuwa mshirika wa utaifa wa asiye Myahudi au demokrasia ya asiye Myahudi, ‘lakini ni kwa sababu hakuna mfumo wa serikali ya asiye Myahudi ambao ni chochote isipokuwa unaochukiza kwake.’

Yote haya ni kweli, Wayahudi wenye akili nyingi wa aina isiyo na hofu mara nyingi hutambua hilo kama kweli. ‘Myahudi ni mpinzani wa mpan­go wa vitu vya asiye Myahudi.’

Yeye ni hapo anapoipatia mienendo yake mabadiliko kamili, mtu wa jamhuri dhidi ya ufalme, msoshalisti dhidi jamuhuri na Mbolshevi dhidi ya ujamaa.

Mambo gani yanasababisha shughuli hii ya vurugu? Tabia ya Kiyahudi ni ile ya kikabila. Demokrasia ni sawa kwa dunia yote, lakini popote alipo Myahudi huunda ukabila wa aina moja au nyingine.

Demokrasia ni chom­bo tu cha neno ambacho wachochezi wa Kiyahudi hutumia kujinyanyua na kuwafikisha kwenye kiwango cha kawaida pale wanapokandamizwa na kuwa chini, lakini baada ya kufika kwenye kiwango cha kawaida haraka sana hufanya juhudi ili wapate upendeleo maalum – kama ambavyo wangestahili kupata – mchakato ambao kwamba mkutano wa amani wa hivi karibuni (Versailles: Mhariri) utabakia kuwa mfano wa kushtusha sana.

Leo hii Wayahudi ndio tu watu ambao upendeleo wao maalum na usio wa kawaida, umeandikwa kwenye mkataba wa amani wa dunia. (Makala ya mwanzo ilichapishwa mnamo Julai, 1920, pia rejea kwenye Umoja wa Mataifa wa leo: Mhariri.)

Katika maelezo yote ya kupinga hisia za Uyahudi ambazo hufanywa na wasemaji wa leo wa Kiyahudi, njia hizi tatu zinazodaiwa kwa kawaida hutolewa, ni hizi tatu na sio zaidi: Chuki za kidini, wivu wa kiuchumi, uhasama wa kijamii.

Iwapo Myahudi anajua au hajui, kila asiye Myahudi anajua kwamba kwa upande wake suala la Uyahudi hakuna chuki ya kidi­ni iliyopo.

Wivu wa kiuchumi unaweza kuwepo angalau kwa kiasi hiki kwamba ulinganifu huu wa kufuzu umemfichua Myahudi katika kufanyi­wa uchunguzi mkubwa. Mifumo ya fedha ya dunia imo kwenye udhibiti wa Wayahudi, maamuzi yao na namna zao ndizo sheria zetu za kiuchumi.

Wivu wa kiuchumi unaweza kuelezea baadhi ya hisia za kukataa Uyahudi, hauwezi kueleza sababu ya kuwepo kwa suala la Uyahudi isipokuwa kama sababu zilizofichwa za kufuzu kwa Wayahudi kifedha zinaweza kuwa kitu kidogo cha tatizo kubwa zaidi.

Na kuhusu uhasama wa kijamii, wakati ambapo kuna mataifa mengi zaidi yasiyopendwa hapa duniani kuliko walivyo Wayahudi wasiopendwa, kwa sababu ndogo kwamba kuna mataifa mengi zaidi.

Hakuna msemaji yeyote wa Kiyahudi anayetaja sababu ya kisiasa, na hata kama wakiwa mbali hawawezi kuzidokeza, huziwekea mpaka na kuzi­fanya kuwa za mahali maalum. Mambo ya kisiasa huwemo kwa ukweli kwamba Wayahudi huunda taifa ndani ya mataifa.

Si kweli kwamba Wayahudi huunda taifa katikati ya mataifa; ni matumizi yaliyotengenezwa kutokana na hadhi hiyo isiyoepukika, ambayo dunia imeona kuwa ya kulaumika. Mataifa yamejaribu kuwapunguza Wayahudi kuungana mion­goni mwao wenyewe, lakini hatima inaonesha kuwa wameondolewa kuen­delea kwenye utaifa.

Pande zote mbili, Wayahudi na dunia zinatakiwa kukubali ukweli huo.
Mpango wa Kiyahudi wa dunia na msingi wa kisiasa wa upingaji wa hisia za Kiyahudi ambazo mpango huo huzitengeneza hufichuliwa na mtazamo wa kidume wa Kiyahudi kuhusiana na dunia, na hadhi ya kitaifa ya Kiyahudi kuhusu wao wenyewe.

Utaifa Wa Kiyahudi Na Protokali

Sasa hakuna yeyote anayejifanya kukataa, isipokuwa wasemaji wachache ambao kwa kweli hawatawali fikira ya Wayahudi lakini wapo tayari sana kwa faida moja tu ya kushawishi fikira za wasio Wayahudi, kwamba vitu vyenye vurugu kijamii na kiuchumi hapa duniani leo si tu vinasimamiwa bali pia hupenyezewa fedha kwa maslahi ya Wayahudi.

Kwa muda mrefu ukweli huu ulitiliwa shaka kwa sababu ya kukataliwa kwa nguvu na Wayahudi na upungufu wa taarifa kwa upande wa vyombo vya uwakala vya utangazaji ambavyo umma ulitafuta taarifa zake.

Lakini sasa ukweli unakuja haraka, maneno ya Herzl yanathibitishwa kuwa kweli: ‘Wakati tunaponywea, tunakuwa kimapinduzi wa tabaka la chini, maafisa wa vyeo vya chini wa chama cha mapinduzi.’ Kwa mara ya kwanza maneno haya yalichapishwa, kwa lugha ya Kiingereza mwaka 1896!

Hivi sasa mielekeo hii inafanya kazi katika pande mbili, upande mmoja, kwa ajili ya kuzichana chana serikali za wasio Wayahudi duniani pote, na upande mwingine ni kwa ajili ya kuanzishwa kwa serikali ya Kiyahudi nchini Palestina.

Mradi au msimamo huu wa pili ulihusisha nadharia ya dunia nzima. Wazayuni hupiga kelele sana kuhusu Palestina, lakini kwa shida sana inaweza kudhihirishwa kama zaidi kuliko tamaa isiyo ya kawai­da ya mpango wa kuzigeuza nchi nyingine kuwa makoloni.

Fikira ya ‘nyumbani’ kwa Myahudi inayoendelezwa kwa bidii sana ni pazia lenye manufaa sana kwa ajili ya unyang’anyi wa vyanzio vya utajiri wa madini na mafuta. Pia fikira hii hufanya kama pazia lenye manufaa sana kwa umma kwani huficha shughuli za siri za Wayahudi.

Wayahudi wa Kimataifa, wadhibiti wa serikali za ulimwengu na uwezo wa kifedha wa dunia wanaweza kukutana mahali popote, wakati wowote, wakati wa vita au amani, na kwa kutoa hayo hufikiria tu njia na jinsi ya kufungua mlango wazi wa Palestina kwa ajili ya kuingia Wayahudi, kwa urahisi huepuka kutiliwa shaka ya kuwa pamoja kwenye shughuli nyingine yoyote.

Ingawa utaifa wa kiyahudi upo, unahifadhiwa katika taifa litakaloundwa ndani ya Palesina, si mradi ambao unahusisha taifa lote la kiyahudi, Wayahudi bado hawataingia ndani ya Palestina, hawataingia kabisa kwa sababu tu ya tapo la uzayuni.

Sababu nyingine kabisa itasababisha watu kutoka kwenye mataifa ya wasio Wayahudi, pale ambapo muda wa watu wa kutoka kwa ukamilifu utakapofika.1

Kwa muda mrefu dunia imetilia shaka, kwanza imehusisha wachache tu, halafu idara za siri za serikali mabalimbali, wakafuatia wasomi miongoni mwa watu, sasa zaidi na zaidi watu wa kawaida wenyewe, kuwa si tu Wayahudi ni taifa tofauti na mataifa mengine, na kwa namna isiyoelewe­ka hawawezi kufuta utaifa wao kwa njia yoyote ambayo wao au dunia inaweza kutumia katika utekelezaji huo, lakini pia ni kwamba wao vilevile wanafanyiza DOLA; na kuwa wao wanayo dhamira ya utaifa, si hivyo tu, lakini wanayo dhamira ya kuungana kwa ajili ya kujilinda kama taifa kwa lengo la pamoja.

Rejea kwenye ufafanuzi wa Herzl wa taifa la Kiyahudi kama ambavyo inachukuliwa kwa pamoja na adui wa kawaida, na halafu tafakari kwamba huyu adui wa kawaida ni ulimwengu wa wasio Wayahudi.

Je! Watu hawa ambao wanajuana wenyewe kuwa wao ni taifa hubakia bila mpango madhubuti mbele ya ukweli huo? Itakuwa haiwezekani kuwa bila matatizo ya unjanjaujanja wa Wayahudi katika maeneo mengine! Maslahi ya Protokali ni mwelekeo wao juu ya maswali yafuatayo: Je! Wayahudi wanao mpango wa mfumo wa dunia? Je! Sera yake ni ipi? Je unatekelezwaje?

Maswali yote haya yanazingatiwa kikamilifu kwenye Protokali. Yeyote yule awaye ambaye alitunga Protokali hizi alikuwa na elimu ya tabia ya binadamu, historia na ujuzi wa uongozi ambao unatuduwaza katika ukamilifu wake wa kiakili, na kuogofya katika malengo yake ambayo kwayo hugeuza mamlaka yake.

Kama, ikiwa kwa hakika ni akili ya mtu mmoja pekee ndio iliyotunga protokali hizi, basi inatisha sana, kwa ubuni­fu halisi huafikiana mno na hali halisi kuliko kufikiriwa kuwa makisio, ujuzi wake umekwenda kwenye kina kirefu sana cha chimbuko la maisha kuliko kutiliwa shaka ya udanganyifu. Hivyo mashambulizi ya kiyahudi juu yake huonesha kwa mbali kabisa kwamba jambo hili limetokea Urusi. Hiyo si kweli hata kidogo. Jambo hili lilikuja kwa kupitia Urusi.

Ushahidi wa ndani unaonesha wazi kwamba Protokali hazikuandikwa na Mrusi, wala asili yake haikuwa katika lugha ya kirusi, wala chini ya ushawishi wa hali za Kirusi, lakini zilipata njia ya kufika Urusi na mwan­zo zilichapishwa huko mnamo mwaka wa 1905 na Profesa Nilus, ambaye alijaribu kutafsiri Protokali hizi kwa matukio yaliyokuwa yanatokea wakati huo huko Urusi.

Maafisa wa kibalozi walizipata katika muswada (bado kuchapishwa) kati­ka sehemu zote za dunia. Wakati ambapo mamlaka ya kiyahudi inaweza kufanya hivyo, imezuia ueneaji wake wakati mwingine kwa adhabu kali sana.

Ung’ang’anizi wao huo ni ukweli unaoipa akili chagamoto. Uwongo mtupu haudumu muda mrefu, punde nguvu yao hutoweka. Protokali zina uhai zaidi kuliko wakati wowote. Zimepenya kwenye sehemu za juu kuliko wakati wowote kabla.

Zimelazimisha msimamo mkali zaidi kwao kwa namna ambayo haijapata kutokea kamwe. Protokali na mpango wa dunia… hakuna shaka popote kwa hilo… ambapo mpango wake umetajwa kwenye ibara zenyewe.

Lakini kuhusu uthibitisho wa nje zaidi, ambao ungekuwa na maana zaidi saini, au saini japo kwa makosa, au sahihi ishirini, au mkondo wa miaka 50 usiovunjika wa juhudi unakamilisha mpango huo?

Protokali Ya Kumi Na Nne

‘Wakati tutakapokuwa watawala tutachukulia kuwepo kwa dini yoyote kama chukizo isipokuwa ya kwetu wenyewe, kumtangaza Mungu Mmoja, Ambaye Kwake hatima yetu imefungwa kama watu Wateule, na Ambaye Kwake hatima yetu imefanywa moja na hatima ya ulimwengu. Kwa sababu hii lazima tuzivunje dini zote nyingine. Kama kwa ajili hiyo wata­jitokeza wenye kuamini Mungu Mmoja, basi kwa hatua ya mpito, hili hal­itaingiliana na malengo yetu.’

Protokali Ya Tano

Muungano wa ulimwengu na watu wa Mataifa (wasio Wayahudi) wanaweza kushiriki nasi kwa muda, lakini tunahakikishiwa dhidi ya hili kwa mizizi ya utenganisho miongoni mwao ya kina sana kiasi kwamba hai­wezi kupasuliwa. Tumetengeneza upinzani kati ya masilahi binafsi na masilahi ya taifa ya watu wa mataifa kwa kuamsha chuki za kidini na za kimbari ambazo tumezistawisha katika nyoyo zao kwa muda wa karne ishirini.

  • 1. Yuko sawa, licha ya ukweli idadi ya kutosha ya Wayahudi imehamia kwenye maeneo yaliyovamiwa ya Palestina. Mchunguzi atakayechunguza kwa ukamilifu atatambua kwamba hakuna katika Wayahudi matajiri ambaye ameondoka Amerika kwenda kuishi Palestina. Wanasiasa na wafanyakazi ndio Wayahududi wahamiaji, wakifanya kazi kutekeleza malengo ya Protokali. Sera ya Amerika inawafikiana na hilo – Mchapishaji.