Table of Contents

9. Itikadi Ya Bolshevi Na Uzayuni

Ukomunisti unafanya kazi nchini Marekani kwa usahihi na kupitia mikon­do ile ile kama ulivyokuwa ukiitumia katika Urusi, na kupitia mawakala walewale wa uundaji Umoja wa Kimapinduzi na Kiporaji, ambao ni wachochezi wa Kiyahudi, ambao ni tofauti na Umoja wa Biashara na Uwezeshaji. Wakati Marten aliyedaiwa kuwa balozi wa Urusi baada ya kufukuzwa nchini Marekani, alimteua Charles Rebt kuwa mwakilishi wa Ukomunisti nchini Marekani ambaye alikuwa Myahudi na mtaalam wa sheria na aliendesha ofisi jijini New York.

Ofisi ilikuwa mahali pa kuku­tanika viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi jijini humo, na wengi wa viongozi wa umoja wa vyama vya wafanyakazi nchini kote, tena mara kwa mara, na maafisa wa serikali ya Marekani na viongozi wengine wa kisiasa waliojulikana kuwa vibaraka wa Wayahudi wenye tamaa za kiyahudi nchi­ni Marekani na wenye huruma juu ya Umoja wa uporaji wa siasa kali.

Tangu hapo taasisi hii imeenea kutoka pwani ya Mashariki hadi pwani ya Magharibi na kutoka Kaskazini hadi Kusini.
Kuwepo kwa makao makuu ya Ukomunisti jijini New York ilikuwa muhimu wakati huo na sasa kwa sababu kutoka kwenye kituo hicho mikondo ya mamlaka na utendaji husambaa kwenye miji mingine yote ya Umoja. New York ni maabara ambamo kwayo wajumbe wa mapinduzi hujifunza somo lao, na ujuzi wao huongezeka kila siku kwa njia ya ushauri na uzoefu wa wajumbe wanaosafiri moja kwa moja kutoka Urusi.

Raia wa Marekani hawatambui kwamba machafuko yote miongoni mwa umma, upinzani wa wafanyakazi, migomo na mikanganyiko ya kisiasa ambayo wanasoma si matukio ya papo kwa papo tu, lakini ni makundi ambayo yamepangwa makusudi ya viongozi ambao wanajua kwa usahihi wanachofanya.

Ghasia za watu ni za kimbinu, kila mara kipo kiini chenye akili ambacho huhakikisha mambo hufanyika chini ya mtizamo wa msisimuko kwa kile ambacho kimepangwa kabla. Kuanzia Mapinduzi ya Ufaransa, Mapinduzi ya Ujerumani, Mapinduzi ya Urusi na ghasia za dunia tangu hapo, waliku­ja watu waliochaguliwa mapema na hadi leo, makundi yaliyowekwa kwenye mamlaka ya utawala kwa njia hiyo hayajapunguza mamlaka yao, na hayo ni makundi ya Wayahudi. Urusi haidhibitiwi lakini ilijaribu kulegeza mashiko lakini ilishindwa. Hivyo ndivyo ilivyo nchini Marekani.

Hatua ya kwanza ya taasisi za Kiyahudi zilizounga mkono Ukomunisti nchini Marekani ilikuwa udhibiti na upanuzi wa makundi ya wafanyakazi ya Wayahudi miongoni mwa mamilioni ya wahamiaji katika kipindi cha miaka 50, kwa nia ya kuwa na udhibiti wa Wayahudi kwenye vyama vyote vya wafanyakazi. Wayahudi wamekamata vyama vyote vya wafanya kazi vya Marekani kwa ukamilifu kama vile walivivamia kwa singe.

Yapo maandishi mengi sana yanayotembea ambayo hususan yameandikwa na Wayahudi, yanayojifanya kuelezea nyoyo zinazowaka ambazo kwazo msongamano huu wa wageni kuhusu uhuru wa kujiamulia mambo, wapen­da demokrasia, wapenzi, wafanyakazi, makomedi, wote huitazama Marekani kwa matamanio yao ya ‘maisha ya Kimarekani’.

Mapenzi yao (Wayahudi) kwa watu na taasisi za Kimarekani, vitendo vya watu hawa na matamshi ya viongozi wao hutoa taswira ya uwongo ya hali halisi ambayo Waamerika wasio Wayahudi wenye kudanganyika kirahisi wangeamini.

Upinzani unaotolewa kwenye ‘namna ya maisha ya Kimarekani,’ yenye kutegemea kuweka mipaka kwenye mpango wa Uamerika, umetosheleza kuwasadikisha wachunguzi walio na tahadhari kwamba kwa jinisi uvamizi wa Kiyahudi unavyohusika, si matamanio yao kwenda jinsi Marekani inavyokwenda, lakini utashi wao ni kuishawishi Marekani iende vile wanavyotaka wao. Husema sana kuhusu yale wanayoyaleta Marekani laki­ni hawasemi chochote kabisa kuhusu yale wanayoyakuta humo. Amerika imewasilishwa kwao kama pande la gundi maalum ambalo laweza kufinyangwa kama watakavyo wao.

‘The Melting Pot’ – Chungu cha kuyeyushia maneno ambayo mwandishi wa Kiyahudi aitwaye Zangwill aliyatumia sana, si jina la heshima kwa Jamhuri hiyo, na zaidi na zaidi linapewa changamoto kama jina linaloelezea mchakato unaoendelea. Vipo baadhi ya vitu kwenye chungu ambavyo havitayeyuka, lakini muhimu ni kwamba bado upo ushawishi ambao unaongezeka kwa kasi na unataka kuyeyusha chungu!

Migawanyiko miwiili ya utajiri wa Kiyahudi na mamlaka ya kisiasa kwan­za ni Wayahudi wa Ujerumani, wanaowasilishwa na Schiffs Speyers, Warburgs, Kalm, Lewisohns na Guggenheims. Ofisi hizi hucheza mchezo kwa msaada wa fedha za wasio Wayahudi. Mgawanyo mwingine unaund­wa na Wayahudi wa Urusi na Poland ambao wamehodhi safu za mamlaka ya biashara na viwanda.

Kati yao mashiko yao na ushawishi wao ni wa kidikteta. Wakati mwingine wanaweza kuwa na ugomvi unaoleta madhara pande zote kuhusu mgawo wa faida, waenezaji wenye shauku wanaweza kuuita ugomvi huu kwa ari kama ushahidi wa kukosekana kabisa umoja miongoni mwa Wayahudi, lakini ndani ya Kehillah na penginepo wanaele­wana vizuri kabisa, na juu ya suala la Wayahudi kushindana na wasio Wayahudi wao hawagawanyiki.
Upo mgawo baina ya ushirikiano huu wa Kiyahudi kuhusu nini ungeweza kufanya na nini unaweza kufanya, lakini nia yake na mamlaka kamwe huwa havikaribiani mno kama ambapo elementi isiyo ya Kiyahudi imelala. Kamwe dhamira na mamlaka ya Kiyahudi haviachani kwa mbali kama ambapo akili ya Asiye Myahudi inatahadhari. Kitu cha kuogopwa si tu Myahudi mwenye tahadhari, lakini matokeo ya kutokuwa na tahadhari miongoni mwa wasio Wayahudi. Mpango wa Wayahudi hupelelezwa mara tu unapofahamika na kutambuliwa.

Viunganisho Mashuhuri Vya Kiyahudi – Jewish-Red Links

Wapo Wakomunisti wengi zaidi Marekani kuliko Urusi. Lengo lao ni moja na tabia yao ya kibaguzi ni ya aina ile ile. Kama bado hawajaweza kufanya nchini Marekani kile ambacho wamefanya Ulaya ya Mashariki, ni kwa sababu ya usambazaji mkubwa zaidi wa habari, kiwango cha juu zaidi cha taarifa, na hususani uingizaji mpana zaidi wa mawakala wa serikali, kuliko ambavyo umewahi kupatikana Urusi na Ulaya ya Mashariki.

Nyumba ya mamlaka ya ushawishi wa Ukomunisti na propaganda nchini Marekani umo kwenye vyama vya wafanyakazi wa Kiyahudi ambavyo takriban bila ya kuondoa chochote huambatana na mpango wa Ki-Bolshevi kwa viwan­da vinavyohusika na kwa nchi kwa jumla. Ukweli huu unathibitika kuwa wa kutahayarisha sana kwa viongozi wa Kiyahudi kwenye vyama vya siasa vinavyotambulika mara nyingi sana.

Ni vibaya mno kwamba Ubolshevi na Ukomunisti wa Kirusi, unaweza kuonekana kuwa wa Uyahudi zaidi, laki­ni kukabiliana na hali ile ile nchini Marekani ni tatizo ambalo viongozi wa Kiyahudi wanatakiwa kutumia werevu zaidi na udanganyifu kuelezea njia au kuepuka. Hata hivyo, Myahudi wa Kimataifa wa Marekani hawezi kusamehewa kubebeshwa jukumu lote la hali hiyo. Umaksisti wa Kirusi ulitokeza upande wa Mashariki wa Jiji la New York ambako uliendelezwa kwa kutiwa matumaini kidini, kimaadili na kifedha na viongozi wa Kiyahudi.

Leon Trotsky (Braunstein) alitokea upande wa Mashariki. Nguvu zilizoen­deleza kile alichokisimamishia zilikuwa ndani ya Kehillah na kamati ya Kiyahudi ya Marekani. Sehemu zote mbili zilivutiwa na kazi aliyoanza kuifanya, kazi ya kupindua ofisi, mojawapo ya washiriki wa Marekani kwenye Vita Kuu ya kwanza. Umaksisti wa Kirusi ulisaidiwa kutekeleza malengo yake kwa njia ya dhahabu ya Wayahudi kutoka Marekani, na kwa ujinga na uvivu wa wasio Wayahudi wa uondoshaji, na takriban ni hatari sana kama wale wa tume ya Bolshevik.

Sasa kwa vile ushawishi wa ukomunisti umeonekana kuwa na nguvu zaidi kwa idadi hapa Marekani kuzidi Urusi, ukweli huu unasababisha aibu kubwa kwa Wayahudi ‘wazalendo’. Taasisi kubwa za wafanyakazi wa Kiyahudi ni zao la moja kwa moja la kundi la Kisoshalisti la Kiyahudi la huko Urusi. Jamii hiyo ya Kisoshalisti iliingia kwa wingi Marekani baada ya jaribio la mapinduzi la 1905 wakati ambapo walishindwa kusimika Umaksisti nchini Urusi, na Kundi hili la Kisoshalisti lilitoa muda katika kueneza fikira za Umaksisti kwenye Vyama vya Wafanyakazi vya ki-Yahudi.

Herbrew Trade Unions –wakatangaza Usoshalisti wa siasa kali kwa njia ya lugha ya Kiyahudi. Jamii hii ya Kisoshalisti iliunganisha jijini New York taasisi ijulikanayo kama ‘The Workmens Circle’ na ‘kutunisha hadhi ya vyama vya wafanyakazi vya Wayahudi’, hiyo ni kwa nukuu kuto­ka kwenye Rejesta ya Kehillah.

Baada ya jaribio la muda la kueneza usoshialisti, bila marejeo kwa suala la Wayahudi, jaribio hilo liliachwa, na mnamo 1913 azimio lilipitishwa lililoelezea kwamba madhumuni halisi ya kazi hiyo ni ya Kiyahudi. Hii imehusishwa kwenye kumbukumbu ya Kehillah, na kuenea kwa “wazo la utaifa la Kiyahudi.”

Kinachomstaajabisha mwanafunzi na suala la Uyahudi nchini Marekani ni upuuzi ulioruhusu Ubolsheviki wa Kiyahudi kujionyesha kwa dhahiri kabisa. Maelezo pekee ambayo yanaweza kutosheleza ni kwamba Wayahudi hawakutambua kwamba Wamerikani wangeweza kuamka na kuwa macho kiasi cha kutosha kuweza kuwapinga.
Kugundulika kwa mara kwa mara juu ya mbinu za Kiyahudi nchini Marekani kumekuja kama kushitukiza kwa viongozi wa Kiyahudi, na hii inaelezwa kwao kwa sababu wao wana imani kwamba wamepata nguvu kubwa ya kukamata akili ya wamarekani kiasi cha kutofanya upinzani kama huo kuwezekana.

Lakini, viongozi wa Kiyahudi ni lazima wakubali kwamba suala la Kiyahudi halitegemei katika raia wa Wamerikani kufichua mambo na kuwasaidia raia wengine ili kuwa na habari juu yao; suala la Kiyahudi lina uhusiano katika mambo yenyewe na katika uwajibikaji wa Wayahudi kwa ajili ya mambo haya.

Kama ni ‘upinga Usemeti’ kusema kwamba Ukomunisti nchini Marekani ni wa kiyahudi, naiwe hivyo; lakini kwa akili isiyopendelea itaonekana kufanana sana na Umarekani.

Je, Uzayuni Wa Kiyahudi Unaweza Kuleta Vita (Amagedoni)?

Je uzayuni wa kiyahudi unaweza kuleta vita (Amagedoni)- Vita vya mwisho kati ya wema na waovu.

Wakati majeshi ya Uingereza yalipokuwa yanapita mjini Jerusalem wakati Jiji hilo lilipotekwa mwaka 1917, Protokali pia zilikwenda pamoja nayo. Hivyo mduara wa ishara ulifungwa, ingawa sio kama vile walivyotegemea walioandika hizo Protokali. Mtu aliyekuwa amezichukua hizo Protokali alifahamu zilikwa na maana gani, na kwamba hazikuchukuliwa kwa ushin­di, bali kama mpango wa maadui na uhuru wa dunia.

Uzayuni umeenezwa sana kwenye shughuli za kisasa za Kiyahudi na umeweka ushawishi mkubwa kwenye matukio ya ulimwenguni kuliko vile mtu wa kawaida anavyoweza kutambua.

Katika kipengele chake cha hisia zaidi hufanya mvuto kwa wakiristo pamoja na Mayahudi, kwa sababu kuna baadhi ya utabiri fulani ambao huchukuliwa kuhusiana na kurudish­wa kwa Wayahudi Jerusalem. Wakati kurejea huko kutakapotekea, matukio fulani makubwa yamepangwa kutokea.

Kwa sababu ya mchanganyiko huu wa maoni ya kidini mara nyingine huwa ni vigumu kwa baadhi ya vikundi vya watu kuuchunguza kwa maki­ni Uzayuni wa kisasa wa kisiasa. Wamepewa propaganda kubwa kiasi cha kuamini kuwa uzayuni wa kisasa na ‘kurejea’ kulikoahidiwa na manabii ni vitu vinavyofanana. Baada ya kushindwa kwenye mkanganyiko wa awali na kwa kumdhania Yuda kuwa ni Israel, kwa ujumla wamekosea kabisa juu ya maadiko ya awali yahusianayo na wawili hawa, na wamelifanya kabila la Yuda (ambalo ndilo asili ya jina la Uyahudi) kuwa ni kitovu ambacho historia yote na ubinadamu inakizunguka.

Yuda lilikuwa ni kabila moja ambalo halikuweza kuishi kwa amani na Israel kwa zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita, na ambalo limebahatika kuwa na hiba ya chuki ya kuchochea aina ileile ya mfarakano leo. Pamoja na hayo hakuwa hata mmoja aliyewahi kufikiria kuyashutumu kwa ‘upinga Usemiti’ yale maka­bila kumi ya Israel. Uzayuni leo uko katika kupinga nadharia ya ulimwegu kwa sababu unaten­geneza hali ambayo huwafanya wengi waamini kwamba vita vingine vita­tokea.1

Kufuata uteuzi wa maneno yaliyozoeleka kwa wanafunzi wa utabiri, inaaminiwa na wanafunzi wengi wa masuala ya mambo ya ulimwengu kwamba Amagedoni itakuwa tukio la moja kwa moja la kile ambacho sasa kinaanza kuonekana huko Palestina.

Uzayuni ukiwa kama ndoto ya Wayahudi wachamungu, uchunguzi huu hauna chochote cha kufanya. Uzayuni ukiwa kama jambo la kisiasa, kila serikali hivi sasa inalazimika kuwa na kitu cha kufanya.

Ni suala kubwa sana kuliko suala lolote linginie ulimwenguni, limelala nyuma ya matatizo yote ya ulimwenguni, madogo kwa makubwa, ya kitaifa au ya kimataifa, na linaendelea kwa kasi sana chini ya kivuli cha masilahi mengi mengine.

Inafaa kuangaliwa kwamba Uzayuni katika maana mashuhuri ya kisiasa za kileo, kupanda kwake kulikuwa kijamii na kijiografia pale ambapo Ubolshevik ulichimbuka, hasa huko Urusi, na kwamba kulikuwepo na uhusiano wa karibu kati ya Wazayuni wa Urusi na Kehillah wa New York, kama ilivyothibitishwa na matamshi ya hadharani yaliyotamkwa huko Urusi baada ya mapinduzi ambayo kwamba Kehillah ilipata sifa sana.

Katika kipindi ambapo vita vya 1914 vilitangazwa, kamati ijulikanayo kama: Zionist Inner Action Committee – Kamati ya Vitendo vya Ndani – ilienezwa kwenye nchi kadhaa. Kwa mfano: Dk. Schamarya Levin wa Berlin, alikuwa nchini Marekani na aliendelea kuwepo huko. Alikuwa ni kasisi wa Kirusi, msomi wa Kijerumani na kosmopolitani (mwenye ujuzu wa sehemu zote za dunia).

Ingawaje, mwaka 1914 makao makuu ya Inner Actions Committee yalikuwa mjini Berlin, aliendelea kuwepo Marekani na alitambulika kama kiongozi wa uzayuni hadi wakati wa ule uhamisho mkuu wa mayahudi kwenda Versailles. Mwanachama mwingine wa Inner Actions Committtee alikuwa Jacobson, aliyekuwa mjini Constantinople.

“Wakati alipotambua kwamba Constantinople haiwezi kuendelea kuwa kituo cha kisiasa za Wazayuni, aliondoka na kwenda Copenhagen, Denmark, ambako kama nchi isiyofungamana na upande wowote, angeweza kuwa na manufaa kwa Wazayuni kwa kuwasilisha taarifa na fedha.” (Guide to Zionism, uk. 80)

Kwa kweli jumuiya yote ya Inner Actions Committee, pamoja na makao yake makuu mjini Berlin, waliweza kutembea kwa urahisi kwenye dunia iliyokuwa vitani isipokuwa watu wawili tu ambao ni Warburg na Hantke, na hakukuwa na umuhimu wa Warburg wa Berlin kwenda kokote kwani kulikuwa wengine ambao walimwakilisha.

Dk. Levin alitoa ruhusa yake ya kuhamisha kituo cha hadhi ya wayahudi ­Jewish gravity - kutoka Berlin kwenda Marekani, na: “Mapema mwanzoni mwa Agosti 30, 1914, mwezi mmoja baada ya kuan­za kwa vita, mkutano usio wa kawaida wa Wazayuni wa Marekani uli­itishwa mjini NewYork.”

Kile kilichomaanishwa kwa mabadiliko ya makao haya, kimezua jambo la majadiliano mengi. Mwaka 1913 kwa dhahiri kabisa Wayahudi walikuwa wanafahamu zaidi muda halisi wa vita kuu kuliko mahasimu husika. Haikuwa iwe ni matembezi tu kupitia Ubelgiji kama wengine walivyokuwa wamedhania. Kulikuwepo wakati wa kutathmini, wakati wa kuonyesha thamani halisi ya mchango wa Wayahudi kwa serikali zilizo­husika, Ujerumani kwa furaha iliahidi kutoa ardhi ya wapalestina kwa wayahudi lakini Wayahudi tayari walikwishaona ni kitu gani alichofanya Wilhelm 11 kwenye hiyo nchi ya kale wakati alipojisimika mwenyewe kama mfalme kwenye Mlima Olives.

Kwa dhahiri washirika walishinda katika shindano la kutoa ahadi na kukubaliana na Uyahudi, kwani mnamo Novemba 2, 1917 wakati Jenerali Allenby alipokuwa anaelekea Palestina na jeshi lake la Kiingereza, Arthur James Balfour, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje, alitoa tamko mashuhuri lililothibitisha Palestina kuwa makazi ya kitaifa ya Mayahudi.

‘Maneno ya azimio hilo yametoka kwenye ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza, lakini maandishi yake yalipitiwa upya na ofisi za Kizayuni zili­zopo Marekani na Uingereza vilevile. Tamko la Uingereza lilikuwa kwenye mtindo ambao ulitakiwa na Wazayuni na vifungu vya mwisho vil­iongezwa ili kuviridhisha vikundi fulani vyepesi kutishwa kwa maoni ya Ant-Zionist – wapinga uzayuni’ (Guide to Zionism, uk. 85-86).

Uzayuni unayo madhumuni yake mahsusi, sio tu kwa sababu ya ugomvi unaotokea miongoni mwa viongozi juu ya fedha, ni vita vya ‘masilahi’ dhidi ya ‘mtaji’, lakini pia kwa sababu ya mwanga wanaoutupa kwenye majeshi makubwa mawili ya Kiyahudi duniani, mbinu za kutumia uwezo wao pale wawezapo na matatizo wayapatayo mataifa ambayo huwa vyombo vya Wayahudi.
Wakati mwingine watu wanauliza ni kwa sababu gani iwe Uyahudi ambao ni wa kibepari, upendelee Ubolshevik ambao ni adui wa ubepari aliye dhahiri.

Ni swali la kuvutia sana. Iweje Myahudi wa New York mwenye fedha, afisa wa serikali ya Marekani, asaidie uchapishaji wa jarida ‘jekundu’ ambalo hata serikali yetu yenye uvumilivu haiwezi kulivumilia hili? Pamoja na nyongeza katika ukweli kwamba ni ‘ubepari wa watu wa mataifa, wasio Wayahudi’ tu ndio unaoshambuliwa, jawabu ni kwamba Myahudi ambaye ameangukia kwenye kuabudu Ndama wa Dhahabu anatamani kuendeleza mahusiano na yule Myahudi wa Mashariki, Mayahudi wa Mongolia ambao wanafanya ghasia dhidi ya utaratibu mzuri uliowekwa na jamii.

Ni jambo lenye kufaa sana ikiwa kunakuwa na mapin­duzi mjini Paris ili kupata nyumba 600 zilizoachwa na wafanyaji ghasia wachoma moto ambazo ungezimiliki, kama ilivyokuwa kwa nyumba za Rothchild. Uzayuni umekuwa ni moja ya masuala ambayo kwayo Wayahudi wa Magharibi na Mashariki wanaweza kuungana.

Kwa hakika, walikuwa ni Mayahudi wa Mashariki ambao waliwalazimisha wenzao wa Magharibi kuwa na msimamo unaoeleweka kwenye suala hili.

Wayahudi wamepata uhuru kwenye miji yetu leo hii katika mielekeo yao mbalimbali, kama vile wanasayansi ‘Wajerumani’ na ‘Waingereza’ ni Wayahudi wa Mashariki wamekuja kwenye mashindano na Mayahudi wa Marekani katika suala la fedha. Mayahudi wa Marekani wametoa shutuma chafu sana.

Mayahudi wa Mashariki, na hivi karibuni wa Ujerumani na Uingereza hawawezi kufadhaishwa kwa mikoba ya fedha ya Mayahudi wa New York, kwa kuwa aina ya Mayahudi wa Mashariki wanaifahamu hali ambayo fedha huwa ni kitu kisicho na maana kabisa duniani na hii ndio sababu inayowafanya wahofiwe na kupendwa na Uyahudi wa Magharibi wa Ndama wa Dhahabu.

Watetezi wajanja wa Uyahudi huutumia kwa faida yao mgawanyiko ndani ya Uyahudi. Hakuna kitu kama hicho. Mgawanyiko halisi wa Uyahudi uta­tokea pale tu na wakati ambapo Wayahudi wenye kuona mbali watakapoanza kuunga mkono juhudi zilizokwishafanywa za kuwakomboa Wayahudi kutoka kwa viongozi wao.

Mzozo huu wa kimataifa haumaan­ishi chochote bali mzozo wa viongozi; lakini wakati Wayahudi wenyewe wanapogawanyika, upande mmoja kwa ajili ya mwangaza wa karne ya ishirini na kuharibika kwa madaraka ya viongozi wenye ubinafsi, hapo tunaweza kuanza kuwa na matumaini.

Wakati Myahudi atakapoutambua uhalali wa wapinzani wake na usahihi wa kile wanachobadili, wakati Myahudi atakapokuwa ameendelea kwenye ustaarabu, kunaweza kutokea mgawanyiko, lakini sio kabla yake.

Mgawanyiko wa Uyahudi kama ulivyoshuhudiwa na dharau ya chama cha mapinduzi kutoka kwenye chama cha fedha, iliyoonyeshwa hapo awali, na kukosekana kwa uaminifu wa Mayahudi wa Magharibi wa Uzayuni.

Na pindi Myahudi wa Magharibi aliposema kuwa Marekani ni nchi iliyoahidi­wa, faida na riba ni maziwa na asali, wakati New York ni Jerusalem, Myahudi wa Mashariki alikuwa na maoni mengine tofauti.

Ujuzi wa Uzayuni kisiasa ni muhimu vilevile kama kielelezo chenye mam­laka ya kile ambacho Myahudi anafanya wakati anapokuwa madarakani. Awali kulikuwepo na Urusi kama kielelezo juu ya hili, lakini hivi sasa kuna Palestina.

Pamoja na kuwepo kila ukweli dhidi yao bila kuongopa, bado wapo wasemaji kwa niaba ya Wayahudi na masikini ‘medani za watu wa mataifa zilizochanganyikiwa’ halikadhalika wanasiasa mafisadi katika watu wa mataifa (yaani, wasio Wayahudi) na waandishi, ambao wanasisi­tiza kuwa ukomunisti sio Uyahudi na kuwa Urusi haitawaliwi na Wayahudi.
Ni ukataaji tu huu wa mambo wa kila siku, huku kushindwa kutumia viongozi wao wa Kiyahudi, Ukomunisti duniani kote, sio Urusi tu pekee, ni Uyahudi.2

Zaidi ya nukta hii ni suala la Palestina, ambako umoja wa wanamapinduzi na Uyahudi wa fedha haujaanzishwa kwa ubayana. Inawezekana kwa mse­maji wa Kiyahudi asiyewajibika kukanusha kwamba Palestina ni nchi ya Kiyahudi.3

Serikali ni ya Kiyahudi, mpango wa utaratibu ni wa Kiyahudi, mbinu zinazotumiwa ni za Kiyahudi. Palestina inaweza kuonyesha kipaji cha Myahudi pale itakapoingia madarakani.

Profesa Albert T. Clay, kwenye jarida la ‘Atlanctic Monthly’ (Kuna yeyote anayeweza kutamka kuwa jarida hili la muda mrefu na linaoheshimika huko Boston kuwa linapingana na usemiti? “Anti-semitic”) anatutahadhar­isha kwamba taarifa kuhusu Palestina ambazo tunazipokea Marekani zinatufikia kupitia kwenye mtandao wa Kiyahudi (Jewish Telegraph Service) ambao huitwa: Associated Press of World Wide Jewery, na propa­ganda ya kizayuni, ile ya baadaye.

Pamoja na visa vyake vya kutisha vya mauaji ya kikatili ya watu wa jumuiya nchini Ulaya, na tafsiri yake mbaya ya hali halisi ya Mashariki ya Karibu, hakuweza kuamsha hata kidogo huruma kwa Propaganda ya Kizayuni.

Propaganda hii ya mauaji ya kikatili ya jumuiya -‘maelefu kwa maelfu ya Wayahudi waliouawa’- haimanishi chochote isipokuwa huonesha udan­ganyifu wa vyombo vya habari. Hakuna anayeziamini propaganda za aina hii na serikali mara kwa mara imezikanusha. Lakini ukweli kwamba zinaendelea kuashiria kwamba chochote mbali na ukweli ni muhimu kuu­fanya mpango huo uendelee.

Mjini Jerusalem, wakati habari hizi zinaadik­wa (1921: MH) sheria ya Kijeshi ilitangazwa. Kulikuwa na mapambano kati ya wakazi wenyeji ambao walitakiwa walindwe na Azimio la Balfour (Balfour Declaration) na wale Wayahudi wahamiaji wapya.

Wayahudi walikuwa na silaha za kisasa huku wale wenyeji wakipigana kwa silaha yoyote ile waliyoiona mahala hapo, kwa maoni ya watazamaji wasiopen­delea upande wowote, ni kuwa Wayahudi walikuwa wamejitayarisha kwa nia ya kupambana dhidi ya Waarabu ambao hawakujitayarisha.

Ushahidi wa ghasia zinazofanywa na Wayahudi ziko kila mahala, ‘wateswaji’ wamegeuka kuwa ‘watesaji’, na angalau hali hii ingeelekezwa kwenye kuushutumu unyama unaofanyiwa watu wa Palestina, acha isemwe kwamba wafanya ghasia wa Kiyahudi (wengi wao wakiwa ni wahuni kutoka Ulaya ya Mashariki) wanaonyesha tu kwa vitendo yale ambayo yaliyoazishwa na Mayahudi ‘waliokuzwa na kulelewa’ Marekani na Uingereza ambao walielezea tu kwa maneno, yaani, kwamba wakazi halali wa nchi hiyo wanapaswa kuhamishwa kwa mabavu bila kujali ahadi za serikali zilizo kinyume chake.

Mmoja wa wafanya fujo wa kwanza kabisa kwenye pasaka ya damu baada ya vita kuu ya kwanza, Jactinsky, ambaye alihukumiwa na mamlaka ya Uingereza kutumikia miaka 15 gerezani, aliachiwa mara moja baada ya kuwasili kwa Myahudi Sir Herbert Samuel. Jacotinsky alikuwa ni mmoja wa Mabolsheviki wa awali wa Kirusi ambaye alikuja kufanya majaribio ya sanaa za kiungwana za kabila lile la Palestina.

Serikali ya Palestina toka enzi za kukaliwa kwa mabavu na Waingereza ilikuwa na bado inaendelea kuwa ya Kiyahudi. Sir Herbert Samuel alikuwa ni balozi wa Uingereza, akiwakilisha nguvu za serikali ya Uingereza ambayo ilichukua madaraka ya kuitawala Palestina.

Utawala huo uliasisi utawala wa Kiyahudi, ambao uliendelezwa na kuongezeka kufikia kwenye hali yake ya sasa ya dola katili mno. Mkuu wa Kitengo cha sheria naye pia alikuwa Myahudi. Majaji wa Kikristo na wa Kiislamu ambao hawakumpa Myahudi kinga na usikilizwaji bora walitimuliwa, masharti kama yale ya New York. Chaim Weizman alikuwa ni mkuu wa idara ya ujenzi na baadae akawa mrithi wa Levin kama kiongozi wa Uzayuni.

Serikali ya Kiyahudi ya ‘Palestina mpya’ ilikuwa inalingana na ile ya Urusi ya Kibolshevik, zaidi ni ya wageni. Kwa kawaida kila mji mkubwa wa Marekani uliwakil­ishwa kwenye serikali ya awali ya Kibolshevik ya Urusi. Kuna ahadi kamili nyingine ya serikali inayongojea nchini Marekani kutoa huduma wakati wowote itakapobidi.

Uporaji Wa Ardhi

Mbinu ambazo zilitumika kupora ardhi ya Palestina kutoka kwa Waarabu mnamo siku za awali za uvamizi wa Kizayuni zilikuwa mbaya kiasi cha kuweza kuujaza ulimwengu kwa chuki iwapo zitaruhusiwa kujulikana. Kwamba ulifanywa kwa kujulikana na uthibitisho wa kamishina Myahudi Samuel inaoneshwa kwa habari kwamba alimsimamisha kazi mmoja wa maofisa wa Kiingereza ambaye alikuwa na nia ya kuzuia udhalimu huo.

Ulikuwa ni mchezo wa zamani sana wa kukopesha pesa na kutoza riba kubwa sana kwa Waarabu ambao walikuw, kwa kiasi kikubwa wameathiri­ka na matokeo ya vita kuu ya kwanza pamoja na ukame, na kisha kuwa­pora ardhi yao baada ya kushindwa kulipa. Benki iliyokuwa inahusika na dhulma hii ikiitwa Anglo-Palestine Bank, mradi wa Kizayuni. Afisa huyu wa Kiingereza, ili kuwaokoa watu na ardhi yao, alifanya mipango na benki moja huko Uingereza kwa kuwakopesha watu pesa na kutoza riba ya asil­imia 61/2 na kulipa deni ndani ya miaka mitano.

Kama mtu alishindwa kulipa katika muda uliokubalika, ardhi ingerejeshwa serikalini ili igawiwe upya, na sio kuirejesha kwenye benki ya Kizayuni. Huu ulikuwa ni mpan­go wa kibinadamu ambao kamishna wa Kizayuni aliupiga marufuku, na hatimae yule afisa wa Kiingereza alijiuzulu kazi. Kitendo kinachozingati­wa sana na Mayahudi waliopo madarakani.

Baadae ukafuatia kile kinachoelezewa na kila mchunguzi asiye na upen­deleo kama jaribio la kiburi la kunyang’anya kila kitu mbele yao. Shule pekee ambazo zilianzishwa mjini Jerusalem zilijengwa na kusimamiwa na watu wa mataifa, yaani wasio Wayahudi, ingawa kikundi kidogo cha Wayahudi waliokuwa wanaishi mjini Jerusalem na walikuwa wanapewa posho ya kujikimu kutoka kikundi cha World Wide Jewry kwa karne kad­haa.

Huenda mnamo mwaka 1842 ambapo Dk. Murray M. Cheyne alitam­ka kwamba Wayahudi wa Jerusalem hawajali habari za shule, lakini Wakristo waliokuwa na moyo wa heshima kwa mji huo mtakatifu waliji­tahidi kuibadili hali mbaya ya mji iliyokuwepo na kuyageuza maisha ya Wayahudi wakazi wa mjini humo.

Hivyo basi ilikuwa kwamba wakati wa uvamizi wa kizayuni idadi kubwa ya watoto wa Kiyahudi walikuwa wanahudhiria mashuleni. Viongozi wapya wa Uzayuni walilazimisha shule ambazo zilikuwa bora watengewe watoto hao wa Kiyahudi. Hata hivyo suala hili lilikataliwa. Baada ya hapo baraza la Kiyahudi la Jerusalem lilichapisha kwa kiebrania kwenye gazeti la kila siku kwamba wazazi ambao hawatawaondosha watoto wao kutoka shuleni wataadhibiwa.

Mtazamo mpya juu ya aina ya adhabu zilizokuwa zinatishiwa, ni pamoja na kuwa wazazi wote watakaopinga kutekeleza hili na ambao wamo kwenye orodha ya mfuko wa misaada wa Marekani (American Relief Fund), msaaada kwao ungeondoshwa. Madaktari wangezuiwa kuzitembelea familia zilizokuwa na watoto wanaoendelea kupatiwa elimu kwenye shule hizo.

Majina ya wazazi hao yangewekwa kwenye orodha nyeusi katika sehemu zile ambako watoto hao walitahiriwa ili kwamba wale watakaozaliwa na wale wazazi wakaidi wasiweze kuipata haki hiyo ya urithi wa nabii Musa. Wangenyimwa pia mgao wao kwenye mfuko wa kizayuni. Kama walikuwa ni wafanyabiashara wangesusiwa na kama walikuwa ni wafanyakazi wasingepewa ajira.

“Yeyote ambae angepingana na maamuzi haya ingembidi atambue kuwa anazuiliwa kutumia jina Myahudi. Watapingwa kwa njia zozote zile za kisheria. Majina yao yataorodheshwa kwenye kumbukumbu ya fedheha na watayajutia matendo yao hadi vizazi vya mwisho. Kama walikuwa wanapewa misaada, basi wataondoshwa madarakani. Watazuiliwa na kupewa mateso, na ulimwengu mzima utafahamu kuwa katika suala hili hakuna msamaha.”

Huu ni mzuka wa Ubolshevik kwa mara nyingine tena ulioenea pote. Huu ni udhalimu, sio udhalimu wa mabavu bali wa ukatili na wenye giza. Ni udhalimu uliozalisha ugaidi wa Irgun, chuki za Kiyahudi, uovu wa kulip­iza kisasi uliojificha kwa wanaoshutumu Uyahudi na wapinzani wa tamaa za Kizayuni.

Mzuka huu ambao ulitumika mwanzoni kabisa mwa harakati, ambapo dunia ya Wakristo wasio na hatia wamefunzwa na propaganda kuuona kama uhamiaji mkubwa na wa kuheshimika wa kidini, huelezea matukio yote yaliyojitokeza kuanzia pale mazayuni walipoiteka Palestina. Haiwezi kuwa rahisi kubashiri kile kitakachotendwa wakati watakapokuwa na madaraka kamili yasiyohojiwa.

Ni dhahiri kabisa kwamba utaifa wa Kiyahudi utaendelea kuwapo ndani ya uhasama wa ulimwengu mzima. Yapo mambo matatu ya hatari kwenye hali hii: (i) Vikundi vyenye nguvu vya Kibolshevik vinavyoingizwa hivi sasa ndani ya Palestina. (ii) Ubinafsi wa kuzidi kiwango na (iii) Utaifa wanaouonyesha mazayuni hata kabla hawajapata eneo la kitalu cha kulima mbatata, ni muonjo wa siasa za ulimwengu na mamlaka ya dunia; na wasiwasi wa kibaguzi uliopo hivi sasa huko Palestina.

Haya yote yakijumuishwa pamoja inakuwa ni baruti inayosubiri kulipuka. Lile la awali ni muhimu sana kuliko wengi wanavyotambua. Mayahudi wachache waliokwenda Palestina kwa mhanga mkubwa na kwa ajili ya sababu za kidini wanalalamika kwamba badala ya zaburi ya Daudi watu wanaimba nyimbo za “Mapinduzi Mekundu,” na badala ya kujumuika kwa ajili ya mikutano ya ibada kuna mikusanyiko ya vurugu huku wakiwasifu viongozi wa Urusi kama Mesiah na Urusi yenyewe kama ufalme wa mbin­guni.

Palestina imeitwa kitovu cha ulimwengu. Nguvu zinazoongoza Palestina huuongoza pia ulimwengu mzima. Ingawa haina mamlaka juu ya ardhi yenyewe, lakini udhibiti wa Uingereza wa bahari ya jirani na Misri, Ajemi na India umekuwa ni ufunguo wa mamlaka yake huko.

Watu weupe, kwa hiyo ni watu wateule ambao wamepewa madaraka ya kuitawala dunia. Palestina ni ufunguo kwenye mikakati ya kijeshi na kibi­ashara. Kwenye swali la 12 kwenye maswali na majibu yaliyochapishwa na Idara ya Elimu, Jumuiya ya Kizayuni ya Marekani (Zionist Organization of America) linasomeka hivi:

Palestina Ina Uwezo Gani Kibiashara?

Mahali ilipo Palestina, katikati ya mabara matatu kunasaidia biashara za kigeni. Hii yote yenyewe inaelekeza kwenye ndoto za utukufu ujao kwenye rasil­imali za madini yasiyo idadi na mafuta ya Palestina (rasilimali) zili­zokadiriwa na wanasayansi katika tarakimu za kifalaki.

Wakristo wengi ambao ni marafiki wa Mayahudi wamejiridhisha wenyewe kuwa na Hague4 ya watu wote mjini Jerusalem na utaratibu mpya wa

kijamii unaendelea wa kuyabariki mataifa kutokana na uyahudi. Hili ni wazo lililobebwa na watu kama A.A. Berle kwenye vitabu kama ‘The World Significance of Jewish State.’
Wamerekani hawaifahamu hali tete ya kikabila iliyopo Palestina. Propaganda ya kizayuni imekubaliwa kila siku kwa imani kwamba Palestina ni ardhi ya Wayahudi na kwamba wanachokihitaji ni msaada tu ili warejee huko.

Ni suala la kihistoria na kisiasa kwamba Palestina haikuwa nchi ya Wayahudi kwa miaka 2,000, na baadaye kwa muda mfupi tu kukaribia vita vya 1914-1918 walikuwepo katika Palestina Waarabu 6,000,000 na Wayahudi 50,000 tu.

Si kwa idadi ya watu na wala wingi wa viwanda, wayahudi hawakuimiliki nchi hiyo. Lakini kwa matokeo ya ‘Mapatano ya kivita’ inakabidhiwa kwao bila kuzingatia wenyeji wakazi wa hapo kama vile Ubelgiji imekabidhiwa kwa Mexico. Wenyeji wengi wa eneo hilo ni wasemiti, kama Mayahudi, lakini hawawataki Wayahudi miongoni mwao.

Azimio la Balfour na halikadhalika na masharti ya Mandate, yalitambua haki za wakazi wa asili. Yeyote yule anayefahamu juu ya watu waliokuwa na asili ya Palestina kwa maelfu ya miaka anatam­bua haki zao; watu wote, isipokuwa Wayahudi.5

Ni hivi sasa kwamba vifungu vya mwisho, vimeongezwa kama wanavy­otamka wanahistoria wa kizayuni “ili kuviridhisha vikundi fulani vyenye woga vinavyopingana na mawazo ya uzayuni,” vimeanza kueleweka kwa msomaji.

Je madhumuni yalikuwa ni kunyamazisha kwa muda tu suala zima linalochukiza mpaka pale mipango halisi itakapokamilika? Ni dhahiri hivyo. Ilikuwa tena ni hiana ya danganye toto! Hayo ndiyo yawezayo kuwa makusudio ya mazayuni, lakini hakuna anayetegemea kosa la kusema uwongo baada ya kukiri ukweli kutoka kwa mataifa yanayohusika.

Jenerali Allenby aliwaahidi Waarabu wa asili wa Palestina kwamba haki zao zingeheshimiwa, na vivyo hivyo kwenye azimio la Balfour. Na ndivyo hivyo ilivyokuwa kwenye mkutano wa San Remo. Na ni hivyo alivyotam­ka Rais Wilson kwenye kifungu cha kumi na mbili cha hoja zake kumi na nne.

Bit Judah anasema, “Ngoja waondoke!” ‘Vifungu vya mwisho viliongezwa ili kuwatuliza watu fulani wenye woga wanaopingana na mawazo ya uza­yuni’. ‘Waache watoe ardhi yao kwetu, tunaihitaji!’ Furaha ya Kiyahudi iliyoje! Walinzi juu ya minara ya ulimwengu wanastushwa na kile kina­chopikwa kwenye jungu kuu la Judah.6

Protokali Ya Kumi

“Kumchosha kila mtu kwa mfarakano, uadui, uhasama, ukame, chanjo dhihdi ya maradhi, matamanio hadi hapo mataifa yatakapoona hakuna njia ya kukwepea isipokuwa kuomba mapesa yetu na nguvu zetu.”

  • 1. NENO LA MCHAPISHAJI: Ibara hii ya kiutabiri ilitokea katika gazati la ‘Dearborn Independent’, tarehe 25 Mei 1921. Hali na shughuli zinazopelekea kwenye Vita vya Pili vya Dunia, na hali ya sasa ya ulimwengu inayotokana na ghasia za kisiasa za Palestina, husisitizia usahihi wa mfululizo wote wa makala ambazo sasa zinatolewa katika toleo hili lililohaririwa.
  • 2. Kwa miongo mingi watu wa ulimwengu huu walibakia wakidanganywa kwa madai kwamba ukomunisti ulikuwa ukitetea haki za wanyonge, na watu wachache sana waliweza kutambua rangi ya Mazayuni nyuma yake. Sasa, ukiwa unapoteza ufanisi wake wote, ukomunisti umeangushwa chini na watetezi wake wamejiunga na Jumuiya ya Magharibi, na Wayahudi wa Kirusi wamedanganywa kwa kupelek­wa Israil, kwa vile wanahitajika sana kule ili kuongeza idadi ya watu wake. (Neno la Mchapishaji)
  • 3. NENO LA MHARIRI: Utawala wa Uingereza katika Palestina ulitambulika hivyo wakati nakala halisi ya awali ilipoandikwa.
  • 4. Hague ni Mji Mkuu wa Swizerland ambako ofisi nyingi za Umoja wa Mataifa ziko huko.
  • 5. Hakuna mfano mzuri unaoweza kupatikana kwa utapeli na ulaghai unaofany­wa na mataifa makubwa kupuuza haki za dhahiri za wenyeji wa asili wa Palestina
    -Mchapishaji.
  • 6. Onyo kali ambalo lapaswa kuchukuliwa kwa makini katika kulizingatia.