Table of Contents

Muhtasari Wa Mchapishaji

Ni dhahiri kabisa kwamba Henry Ford wa I alipochapisha matokeo ya tume aliyoiagiza kufanya uchunguzi wa kina kuhusu Myahudi wa Kimataifa mnamo mwaka 1919-20, hakuhamasishwa na maslahi binafsi. Kwa hakika alikuwa amekutana na mvuto wenye nguvu na uchoyo wa Wayahudi ambao ulikuwa unafanya kazi kwa polepole na umadhubuti kuharibu ‘Uchumi wa Marekani’ kwa ajili ya maslahi kamili ya jamii ya Wayahudi.

Hivyo, Bwana Ford alichochewa na hisia zake za uzalendo wa kimarekani na kuwatahadharisha raia wa Marekani wa wakati huo kuhusu hatari mbaya ambayo ilikuwa inanyemelea kuhujumu ustawi wa watu wa Marekani.

Matokeo ya tume yake yaliegemezwa kwenye mambo thabiti yasiyokanushika ambayo yaliogofya kwa zaidi ya miaka 70 iliyopita. Kuwa na uhakika, mshiko wa mvuto wa kinyonyaji wa Kiyahudi umekuwa unaongezeka nguvu zaidi na zaidi tangu wakati huo.

Hatari ya Wayahudi – sasa inaitwa Uzayuni – Si tu inatishia taifa moja. Kwa kweli, inaelekezwa kwa wanadamu wote, kwa lengo na matumaini ya kuanzisha – serikali yetu kuu – inayokusudiwa kuwakilisha ‘Watu wateule’ na ubora wao wa kimbari. Protokali za wazee walioelimika wa kizayuni zinasema wazi kabisa kwenye protokali yake ya 10.
“Kumchakaza (kumchosha) kila mtu kwa njia ya mifarakano, uadui, ugomvi mkubwa wa makundi ya watu, njaa (ya kulazimishwa) chanjo za magonjwa, kupungukiwa hadi ambapo wasio Wayahudi hawataona njia nyingine yoyote ya kukimbilia isipokuwa kuomba fedha na mamlaka yetu.” Haya yamekuwa yanafanywa, na bado yanaendelea kufanywa kwa kweli kila mahali hapa duniani hususan sehemu ambazo wanaziita Ulimwengu wa Tatu.

Protokali ya 14 inasema: “Tutakapokuwa watawala tutafikiria kama jambo lisilopendeza, kuwepo kwa dini nyingine yoyote isipokuwa ile yetu.”

“Na kuwazuia wao (wasiokuwa Wayahudi) kufikiri kwa kutumia akili zao, halisi, tutaelekeza usikivu wao kwenye burudani, michezo, burudani za kupitisha muda, mpwitompwito na ikulu za watu.”

Hadi sasa haya yote yamekwishatekelezwa, hivyo kwamba Kanisa la Kikristo, ambalo lilikuwa likifikiria kumwangalia mwanamke mgeni kuwa tendo lililoharamishwa, sasa linaona ni halali kisheria kutoa mimba, ngono ya mwanamume kwa mwanamume, au wanadamu wa jinsia moja na hata kuwachagua wanawake kwa kazi ya uchungaji, kwa mujibu wa maandishi ya Kimarekani ya hivi karibuni.

Kwa hiyo, ni lazima kwamba watu wa mataifa yote ya dunia wanatakiwa watambue msiba wa kuteketeza wa kizayuni unaowaangukia. Hivyo, ICRO imeamua kuchapisha tena toleo lililofupishwa ambalo lilichapishwa mwaka 1970 na Umma Publication House Karachi, Pakistan, ambapo maelezo yameongezwa kwenye mambo fulani.

Tunayo matumaini kwamba tumeweza kuwasilisha huduma ya thamani kwa wale wote wapenda amani, wa dunia, hivyo kwamba wanaweza kuta­hadhari dhidi ya maadui wa jamii ya binadamu duniani pote.

Idara ya Tarjuma na uchapishaji
Taasisi ya Utamaduni wa Kiislamu na Uhusiano