Table of Contents

Utangulizi

Baada ya vita vya kwanza vya dunia Mmarekani mashuhuri mwenye viwanda Henry Ford alitambua uharibifu mkubwa ambao ni kiini macho kinachohemshwa na matajiri wakubwa wa kimataifa wa kiyahudi. Aliwaagiza watafiti wenye akili sana kufanya uchunguzi, uliokamilifu wa Myahudi wa Kimataifa na kuchapisha matokeo yao mwaka 1919-20 kwenye ‘Dearborn Independent,’ ambalo lilikuwa gazeti rasmi la Ford Motor Company. Kwanza makala zilichapishwa kwenye gazeti la The Dearborn Independent na pia baadaye zilichapishwa kama kitabu.

Kama kawaida, mvumo wa kuogofya ulitokeza kutoka kwa Wayahudi, ambao walifanya kampeni dhidi ya Ford. Hatimaye, kwa shinikizo, Bwana Ford aliacha kusambaza kitabu hicho, Wayahudi na marafiki zao walik­wenda kwenye maduka ya vitabu na wakanunua na kuharibu vitabu vyote vilivyoonekana. Wezi wa kisirisiri waliagizwa kutembelea maktaba na kuiba vitabu kutoka ndani ya maktaba. Hali hii iliifanya kitabu kiadimike sana na kisichoonekana hivyo kwamba kikawa kitu cha kukusanywa na wakusanya vitu.

Utafiti wa Bwana Ford ulionesha jinsi Wayahudi walivyokuwa wanaen­deleza mpango ulioelezewa kinagaubaga kwenye ‘Protokali za wazee wa kizayuni, walioelimika.’ Kuhusu Protokali, tarehe 17, Februari, 1921 Bwana Henry Ford alisema: “Tamko moja tu ambalo nitakuwa makini kufanya kuhusu Protokali ni kwamba zinaendana na yale yanayotokea…” zinaendana kabisa na hali ya dunia hadi wakati huu. Zinaendana nayo sasa. Alipoambiwa kwamba Wayahudi wanasema kwamba Protokali zilighushi­wa, Bwana Ford hakupoteza muda kuhoji hoja hiyo.

Yeye alisema tu: “Vyovyote vile zilivyo, zinaendana na yale yanayotokea sasa baada ya miaka zaidi ya sabini,” hizi zinazosingiziwa kuwa ‘Protokali zilizoghushi­wa’ bado zinaendana na yale yanayotokea sasa.
Ushawishi wa kizayuni unaendelea kuongezeka marudufu hivyo kwamba muhimili wa sera ya ikulu ya Marekani ni maslahi ya Israeli badala ya watu wa Marekani (maelezo ya mchapishaji wa Kiingereza).

Kwenye kitabu chake kiitwacho ‘My life and work’ (Maisha yangu na kazi) kilichochapishwa 1922, Bwana Ford alitoa maelezo juu ya mfululizo wa makala zake za ‘Myahudi wa Kimataifa’ kwa maneno yafuatayo: “Wasomaji wa makala zetu kwa haraka sana wataona, kwamba hatuku­chochewa na chuki isiyokuwa na sababu isipokuwa inawezekana ni upen­deleo unaosababishwa na kanuni ambazo zimejenga ustaarabu wetu.”

Imechunguzwa mikondo fulani ya ushawishi katika nchi hii ambayo ilikuwa inasababisha ishara za uharibifu katika fasihi yetu, burudani yetu, na mwenendo wa kijamii, biashara ilikuwa inayumba kutoka kwenye hali yake ya zamani – marekebisho kamili ya kimantiki, kujiruhusu jumla jumla – hadi kuvuka viwango vya chini ni hali iliyoonekana kila mahali…Ukweli kwamba ushawishi wote huu unatokana na chanzo cha jamii moja ni jambo la kuzingatiwa…Kazi yetu haina kisingizio cha kusema neno la mwisho juu ya Myahudi nchini Marekani. Kazi hii inasema tu neno amba­lo linafafanua ushawishi wake uliopo katika nchi hii…

Watu wanapojifunza kutambua chanzo na namna ya ushawishi unaowazunguka upesi upesi, inatosha. Watu wa Marekani waelewe mara moja kwamba huu si mtenguko wa maadili wa kawaida lakini ni uchochezi unaofanywa kwa mahesabu ambao unatuumiza na wao wapo salama…Kazi hii ilifanywa bila malengo ya kibinafsi.

Ilipofika kiwango ambacho tunaamini kwamba watu wa Marekani wangeshika ufunguo, tuliacha ipumzike kwa wakati fulani.

Maadui zetu wanasema, kwamba tulianza kufanya kazi hii kwa ajili ya kulipa kisasi na kwamba tulisitisha kwa sababu ya hofu. Muda utaonesha kwamba wakosoaji wetu (wayahudi) wanachofanya ni kukwepa tu kwa sababu hawawezi kudiriki kutatua tati­zo kuu.

Bwana Gerald L. L. Smith, Mkurugenzi wa Taifa wa Vita vya msalaba vya Kikristo, aliyekuwa Los Angeles, California, Marekani, mwaka 1952 alichapisha toleo jipya la ‘Mayahudi wa Kimataifa’ katika mlolongo wa makala za Bwana Ford.

Nakala zake zilizochapishwa, pia zilinunuliwa na kuharibiwa na Wayahudi na hata toleo hili limeadimika sana sasa. Tunachapisha toleo lililofupishwa la makala za Bwana Ford kwa sababu Wayahudi wa Kimataifa na kundi lao la Kizayuni wamechukua nafasi kubwa sana, ambayo inaathiri amani ya dunia leo.

Tumekwishachapisha ‘Protokali za wazee wa kizayuni walioelimika.’

Tunayo furaha katika kuwakilisha maelezo haya juu ya Protokali kwa ajili ya kufikiriwa na kuchunguzwa na wapenda amani wote wa dunia.

Imamullah Khan,
Katibu Mkuu,
Moramar Al-Ala’m Al Islami (World Muslim Congress)
Karachi, Septemba, 1970

Protokali Ya Saba

“Tutatumia nguvu kuzilazimisha serikali za wasio Wayahudi kuchukua hatua ambazo zitatangaza mpango wetu uliotungwa kwa maana ambao tayari unakaribia lengo lake la ushindi kwa kukubali kuvumilia shinikizo la maoni ya umma yanayochochewa ambao kwa kweli umepangwa na sisi kwa msaada wa kile kiitwacho ‘Mamlaka makuu’ ya magazeti. Mamlaka hayo tayari yameangukia mikononi mwetu isipokuwa hitilafu chache ambazo si za kutiliwa maanani.”