Shada La Maua Kutoka Bustani Ya Ahadith Za Mtume & Ahlul – Bayt

Miscellaneous information: 
Shada La Maua Kutoka Bustani Ya Ahadith Za Mtume S.A.W.W. & Ahlul – Bayt A.S. Zimekusanywa Na Kutarjumiwa Na Amiraly M.H.Datoo Bukoba - Tanzania