Uharamisho wa Uwongo, Juzuu ya Kwanza

Makala hii inaeleza madhara ya kusema uongo na pia kwa kiasi gani msema uongo anadhalilika. Visa vilivyo elezwa vinatufundisha kuwa ni hasara kubwa kusema uongo.

Category: 
Miscellaneous information: 
Kimekusanywa na kutarjumiwa na Amiraly M H Datoo Bukoba - Tanzania