Umuhimu wa Hijab

Kujifunika kwa mwanamke wa Kiislamu ni jambo la muhimu sana lakini jamii kwa ujumla hu-uliza maswali mengi kuhusu kwa nini mwanamke wa Kiislamu huvaa hijaab. Kitabu hiki ni jibu la maswali yote kuhusiana na hijaab. Hakuna shaka kuwa Wasomaji watafaidika kukisoma.

Topic Tags: 
Miscellaneous information: 
Umuhimu wa Hijab Kimeandikwa na: Sayyid Saeed Akhtar Rizvi Kimetafsiriwa na: Dhikiri U M Kiondo Kimetolewa na Kimechapishwa na Bilal Muslim Mission of Tanzania S.L.P. 20033 Dar es Salaam – Tanzania