Table of Contents

Usawa

Kijitabu hiki kinazungumzia jinsi Imam Ali alivyokuwa anaonyesha usawa kati ya watu wote bila kujali rangi au utajiri wa mtu.

Translator(s): 
Miscellaneous information: 
Usawa Mtungaji Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari Mtarjumi S. Muhammad Ridha Shushtary Mchapishaji Islamic Thought Foundation No. 5, Takhti Sq., Shahid Beheshti Ave. P O Box 14155-3899 Tehran, Islamic Republic of Iran
Person Tags: