Wito Kwa Waislamu Kuuendea Ukweli

Makala haya yanaeleza kwa kina kuwa mrithi wa haki wa Mtume (s.a.w.w.) baada yake ni nani na dalili zote zime tolewa kutoka vitabu vya Sahihi na vinavyo tegemewa na kurejewa.

Miscellaneous information: 
Wito Kwa Waislamu Kuuendea Ukweli Sheikh Muslim Bhanji Tanzania Ithna Ashariyah Community (T.I.C.)