Death and Dying - Laws & Worship

Mambo Yanayomhusu Maiti

Maelezo yote kuhusu mambo anayofanyiwa mtu anapokata roho na baadaye namna ya kumwosha na kadhalika, kwa mujibu wa madhehebu ya Shia ithnaashariyya yamo katika kitabu hiki.

Maswali kuhusu Maiti

Maswali kuhusu Maiti

*********
Jarida hili lina maswali machache kuhusu mambo yanayomhusu maiti.

760 0