Death and Dying - Laws & Worship

Mambo Yanayomhusu Maiti

Maelezo yote kuhusu mambo anayofanyiwa mtu anapokata roho na baadaye namna ya kumwosha na kadhalika, kwa mujibu wa madhehebu ya Shia ithnaashariyya yamo katika kitabu hiki.

Maswali kuhusu Maiti

Maswali kuhusu Maiti

*********
Jarida hili lina maswali machache kuhusu mambo yanayomhusu maiti.

1,166 0

Ulawiti Dhambi Kuu

Makala hii inaeleza kwa upana kuhusu dhambi ya Ulawiti na adhabu watakazozipata wanaojihusisha na jambo hilo.