Welcome

Al-Islam.org needs your financial support to maintain this site & develop new features. Click here to donate generously.

What's New

 • Mwelekeo Katika Kutafsiri Ugaidi (Terrorism)

  Mwelekeo Katika Kutafsiri Ugaidi (Terrorism) Makala haya yameandikwa na: Shaykh Muhammad 'Ali Taskhiri Yametarjumiwa na: Amiraly M.H. Datoo (PO Box 838 Bukoba, Tanzania) Pande Mbili Zinapo Pingana, Kila Mmoja Humwita Mwenzake Kuwa Ni Mgaidi Sasa Je Mgaidi Ni Nani Baina Yao ? Tusome... Azimio 20/5 - (I.S) la Mkutano Mkuu wa tano uliunga mkono wazo la kuitisha Baraza la Kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa ili kuzungumzia swala la ugaidi wa kimataifa na kuweza kufafanua na kutofautisha baina ya harakati za wananchi kwa kutambua haki zao za kitaifa na ule ukombozi wa ardhi zao. Hivyo inamaanisha kuwa sisi, katika kikao hiki tuzingatie hatua zifuatazo: • Turejee kwanza kabisa katika vianzo vya Islam ili kutengeneza hoja madhubuti, kutambulisha misingi kwa mujibu wa malengo na matendo ya kibinadamu yakadiriwavyo, na kubuni misingi juu ya uamuzi wetu katika masuala mbalimbali. • Kuchunguza hali halisi ya maumbile ya binadamu yasiyokuwa na tuhuma yoyote ili kuweza

 • Mbingu Imenikirimu

  Kitabu hiki kina eleza kwa ufupi kuhusu Imani-itikadi ya mashi’a, pia kinajibu tuhuma wanazoelekezwa wafuasi wafuasi wa Ahlul bayt a.s. yaani mashi’a. Mada zilizojadiliwa zinaeleweka na msomaji wa kiwango chochote cha elimu. Vitabu vilivyo tumiwa kutoa ushahidi (wa majibu) zinakubaliwa na Madhehebu zote na rejea zimenukuliwa kutoka vitabu sahihi vya Kisunni.

 • Mwanamke Mshiriki wa Maisha

  Mwandishi wa makala hiyo anaeleza kuwa kimaumbile, mwanamme na mwanamke hawa wezi kufanya kazi za aina moja bali wamepangiwa majukumu mbali mbali na muumba. Kwa hiyo ni vyema kila mmoja ashike wadhifa yake ili kuboresha jamii na vizazi vijavyo. La sivyo, jamii haitaweza kupata maendeleo ya kiroho bali itadidimia hata kiafya na kimawasiliano.

 • Umuhimu wa Hijab

  Kujifunika kwa mwanamke wa Kiislamu ni jambo la muhimu sana lakini jamii kwa ujumla hu-uliza maswali mengi kuhusu kwa nini mwanamke wa Kiislamu huvaa hijaab. Kitabu hiki ni jibu la maswali yote kuhusiana na hijaab. Hakuna shaka kuwa Wasomaji watafaidika kukisoma.

 • Mfungwa Adhimu - Imam Hasan al-Askari (a.s.)

  Hadith za Mtume (S) katika vitabu vyote vya sahihi zinasema kwamba warithi wake watakuwa 12. Hapa tuna historia fupi na sahihi ya Imam wa kumi na mmoja ambayo inaeleza jinsi yeye alishughulikia hali ya wasiwasi katika kipindi chake kifupi cha uimamu na pia ameweza kujenga mahusiano mazuri sana na Ummah. Tunapata mafunzo mengi kwa kusoma maisha yake.

 • Mut'a Ndoa Sahihi

  Hii Kitabu imeandikwa kwakuelemisha kuhusu Ndoa ya Mu'taa kama ndoa sahihi. Nakuelezea kutoka Msahafu na Hadithi.

 • Msingi

  Hii Kitabu itasaidia kuzungumza maada ya Dini katika hali tofauti tofauti za maisha. Dini maana yake mfumo makhususi wa imani na ibada. Dini katika sura tofauti za maisha yetu. Dini sii pekee tu kwenye msikiti lakini Dini ni nguzo wa maisha wetu katika kila pengo. Dini ni njia au ni silaha kuiisha na furaha katika maisha hii.

 • Muongozo wa Wasomao

  Hii Kitabu imechanganya maudhui nyingi tofauti kwa muhtasari. Imeelezea na kufufunua yaliofichikana au kuhafimika kimakosa katiak tarikh na kujibu na ayah tofauti za Msahafu na Hadithi. Hii Kitabu itasaidia kuelewa ukweli wa vitu muhimu katika Uislamu kama mambo ya Wahy na kadhalika.

 • Meza ya Uchunguzi

  Misingi ya Imani ya mashia imeelezwa katika vitabu vya pande zote yaani katika vitabu viaminiwavyo na Masunni na pia vya Kishia. Kwa hiyo kama mtu yeyote akisoma vitabu kwa umakini na bila kupendelea upande wowote, ataona njia ya haki inaelekea wapi. Mwandishi wa kitabu hiki ameandika hayo katika kitabu chake na akazitaja rejea zote. Msomaji atafaidika sana na yaliyomo ndani ya kitabu hiki.

 • Mawahhabiyah na Wauaji wa Imamu Husayn (a.s.)

  Makala hii awali imetolea dalili ya Utukufu wa wajukuu wa Mtume Muhammad s.a.w.w, khususan Imamu Husayn a.s. Kisha inaeleza kuwa Mawahhabi wanawatukuza na kuwaona ni waaminifu hawa waliomuua Imam Husayn a.s ambaye ni mjukuu wa Mtume Muhammad s.a.w.w. Inasikitisha na inastajaabisha kujua kuwa wauaji wa Mjukuu wa Mtume s.a.w.w. vipi watukuzwe na kupewa sifa ya kuwa ni waaminifu. Tuombe sana Mwenyezi Mungu atuongoze na atupe Ufahamu wa kuelewa Ukweli na atupe Hekima kuelewa tofauti baina ya watu wema na wabaya.

Mpya/ngeni katika Uislamu?

Kugundua Uislamu kwa kuvinjari kwa kuchaguwa vyanzo (material) kutoka maktaba yetu iliyo sahihi hasa kwa wale ambao kwao Uislamu ni mpya/geni . Kutambulisha Uislamu | Desturi za Waislamu | Maisha ya Kiroho | Uislamu na Ukristo | Kubadilika na kuwa Mwislamu

Ni nani Shi'a na Sunni?

Kuelewa ufanano/uweo na tofauti kati ya fikira kuu mbili [ya mawazo] katika Uislamu, na kujua zaidi kuhusu Uislamu kama ilivyo fundishwa na Mtume na familia yake. Kuwa tambulisha Ahlul bayt (Familia ya Mtume (S) | Umoja kati ya Shi’a na Sunni | Imani ya Shi’a Kuelezwa | Mijadala & Majadiliano | Majibu ya Imani Potofu | Kwa nini wakawa Shi'a | Vyanzo kwa ajili ya Utafiti Zaidi

Muharram na Karbala

Vyanzo vinavyohusiana na Mwezi wa Muharram, na Janga ya Karbala History of Ashura | Imam Husayn and his Martydom | The Excellences of the Imam Husayn in Sunni Hadith Tradition | Mukhtar al-Thaqafi | The Revolution of Imam al-Husayn (a)

Timeline

Our Sub Projects