Welcome

Al-Islam.org needs your financial support to maintain this site & develop new features. Click here to donate generously.

What's New

 • Wanaopendwa Na Wasiopendwa Na Allah

  Wanaopendwa Na Wasiopendwa Na Allah Makala haya yametarjumiwa na kushereheshwa na: Amiraly M.H.Datoo P.O.Box 838 Bukoba – Tanzania Makala hii fupi imeweka bayana kina nani wanaopendwa na Allah swt na kina nani wasiopendwa kwa dalili za aya za Qur’ani. Wale Wanaopendwa Na Allah Swt Hadithi hii ilisomwa na : Sheikh Akmal Hussein Taheri – Bukoba 1. Allah swt huwapenda wafanyao ihsani, Al-Qur’an Sura Al-Baqarah (2) Aya 195 ‘Wa-ahsinu Innallaha yuhibbul muhsiniin Hakika Allah huwapenda wafanyao wema 2. Allah swt huwapenda wafanyao Tawba, Al-Qur’an Sura Al-Baqarah (2) Aya 222 ‘Innallaha yuhibbut-tawwabiina wa yuhibbul muta-tahhiriina Hakika Allah huwapenda wanaotubu na huwapenda wanaojitakasa. 3. Allah swt huwapenda watimizao ahadi wazitoazo, Al-Qur’an Sura Aali Imran (3) Aya76 ‘Balaa Man awfa biahdihi wat-Taqaa fa-innallaha yuhibbul Muttaqiin ….. Allah huwapenda wajilindao 4. Allah swt huwapenda wafanyao subira, Al-Qur’

 • Ulul Amr Ni Nani

  Makala hii inatupa ufahamu kuwa viongozi wa dini ya kiislamu baada ya Mtume Mtukufu [s] ni kina nani. Pia inafafanua kwa aya za Qur’ani  na Hadithi zinazoeleza utii kwa  viongozi hawa.

 • Ulawiti Dhambi Kuu

  Makala hii inaeleza kwa upana kuhusu dhambi ya Ulawiti na adhabu watakazozipata wanaojihusisha na jambo hilo. Katika zama hizi ni muhimu kuwaelimisha jamii hasa vijana ili kuimarisha Imani yao na wao waweze kujiepusha na dhambi hiyo mbaya itakayo athiri afya zao na kuwafanya kuingia Jahannam baada ya kufa.

 • Ukweli kuhusu Uislamu na Ushia

  Ukweli kuhusu Uislamu na Ushia Wanachosema wasiokuwa Waislamu kuhusu… Uislamu Makala hii inaeleza ‘Maoni Chanya’ ya watu mashuhuri kuhusu Dini ya Uislamu kama ni Dini yenye Mwongozo kamilifu ya mwanadamu. Translated by: Dr M S Kanju Al`Itrah Foundation P O Box 1017 Dar es Salaam Tanzania Tel 255 22 2110640 Email alitrah@daiichicorp.com Website www.alitrah.org Dini inayokuwa haraka sana ulimwenguni Huu ni mkusanyo mfupi wa nukuu kutoka kwa watu mashuhuri mbali mbali wasio Waislamu, wakiwemo wasomi, waandishi mafilosofa, washairi, wanasiasa, na wanaharakati wa Mashariki na Maghribi. Kwa tunavyojua hakuna hata mmoja aliyewahi kuwa Mwislamu. Kwa hiyo maneno haya huonesha maoni yao binafsi juu ya vipengele mbali mbali vya Uilsmau. Sarojini Naidu (1879-1949) Mwandishi mshairi na mmoja wa viongozi wenye kuonekana zaidi wa kabla ya Uhuru wa India. Rais wa National Congress ya India na gavana wa kwanza mwanamke wa India huru. • “Hali ya uadilifu ni moja ya

 • Роҳи наҷот Маҷмаи ҷаҳонии Аҳли Байт алайҳимус салом

  Ин ҳадиси шариф ва мутавотир аз роҳҳои гуногун дар бисёре аз китобҳои исломӣ ворид шудааст, ки барои намуна ба китобҳои зер муроҷиат кунед: Саҳеҳи Муслим, ҷилди 7, саҳ. 122; Сунани Дорамӣ, ҷилди 2, саҳ. 432; Муснади Аҳмад, ҷилди 3, саҳ. 14, 17, 26, 59, ҷилди 4, саҳ. 366, 371, ҷилди 5, саҳ. 182, Мустадраки Ҳоким, ҷилди 3, саҳ. 109, 148, 533 ва ... 

 • Watu Wa 'Sabt' (Sabbath)

  Watu Wa 'Sabt' (Sabbath) Hadithi kutoka Qur’an: Hadithi no.1 (as-Hab-i-Sabt) Makala haya yametarjumiwa na: Amiraly M.H.Datoo Bukoba - Tanzania E-mail : datooam@hotmail.com ***** Makala hii ni maelezo juu ya adhabu lililowatokea kikundi kimoja cha wana wa Isra’il katika zama za Mtume Daud a.s. walipopuuza utukufu wa siku ya Jumamosi iliyo tengwa kwa ajili ya kumwabudu Allah swt. **** Qurani Tukufu inatuambia: Sura Al-Aaraf, 7, Ayah ya 163 & 164. Na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari, (watu wa mji huo) walipokuuwa wakivunja (sheria ya) Jumamosi (ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Na kazi yao ilikuwa uvuvi). Samaki wao walipowajia juu juu siku za Jumamosi zao; na siku isiyokuwa Jumamosi hawakuwa wakiwajia (hivyo). Basi namna hivyo tuliwatia mtihani kwa sababu ya kuasi kwao. Na (wakumbushe wakati) baadhi ya watu katika wao waliposema (kuwaonya waliovunja hishima ya Jumamosi kwa kuvua, na hali yakuwa

 • Watu Wa Ras

  Watu Wa Ras Hadithi kutoka Qur’an: Hadithi no.2 Makala haya yametarjumiwa na: Amiraly M.H.Datoo Bukoba - Tanzania E-mail : datooam@hotmail.com ***** Makala hii inaelezea kisa cha watu waliokuwa wakiishi pembezoni ya mto wa Ras katika zama za baada ya Mtume Suleyman a.s. Shetani aliweza kuwa potosha na watu wa Ras wakiabudu Mti ulioitwa msonobari. Hatimaye walishushiwa adhabu kwa sababu hawaja fuata mwongozo wa Mtume yao na pia waliweza kumua. ***** Allah swt anatuambia katika Qur’an Tukufu Sura al-Qaaf, 50, Ayah: 12 – 14 Walikadhibisha kabla yao watu wa Nuhu na wakazi wa Ras na Thamudi. Na Adi na Fir’auni na watu wa Luti. Na wakazi wa kichakani, (watu wa Nabii Shuaibu ) na watu wa Tubba (Yemen).Wote walikadhibisha Mitume; kwa hivyo onyo langu likathubutika ( juu yao ).(50:12-14) Watu wa Ras walikuwa ni wale watu ambao walikuwa wakiishi ukingoni mwa mto uliokuwa ukiitwa Ras. Wao waliishi katika zama za baada ya Mtume Suleyman a.s. mwana wa Mtume Da’

 • Sherehe Za Maulidi

  Makala hii inajadili  kuhusu kusherekea Maulidi au la. Sheikh Abdilahi Nasir amefafanua vizuri sana sababu za kusherekea mazazi ya Mtume wetu Mtukufu. Usomaji wa makala hii utanufaisha jamii kwa ujumla na kupata jibu la kuridhisha kuhusu kusherekea Maulidi.

 • Uchunguzi Juu Ya Uwahhabi

  Kitabu hiki kina eleza juu ya Imani sahihi ya waislamu juu ya maada ya Tauhidi; pia inaeleza  jinsi upotofu katika ufahamu wa Tauhid uliletwa na kikundi cha Wahabi wanao chukua fikra zilizo letwa na Ibnu Taymiyyah (aliye zaliwa mwaka wa 661 A.H.)  ambaye alipingwa katika zama zake na wanachuoni wengi pamoja mababa zake na ufahamu potofu huo uliweza kupotea kabisa. Lakini baada ya miaka 450 fikra hii iliibuliwa na Abdul Wahhab (aliye zaliwa mwaka wa 1115 A.H.)  na zimesaidiwa na wakoloni ili kuleta mfarakano wa fikra ambayo inaendelea mpaka hivi sasa. Kitabu hiki kime-eleza kwa kina Imani Sahihi na Imani Potofu. Msomaji atanufaika sana akii-fuatilia kwa umakini.  

 • Usawa

  Kijitabu hiki kinazungumzia jinsi Imam Ali alivyokuwa anaonyesha usawa kati ya watu wote bila kujali rangi au utajiri wa mtu.

Mpya/ngeni katika Uislamu?

Kugundua Uislamu kwa kuvinjari kwa kuchaguwa vyanzo (material) kutoka maktaba yetu iliyo sahihi hasa kwa wale ambao kwao Uislamu ni mpya/geni . Kutambulisha Uislamu | Desturi za Waislamu | Maisha ya Kiroho | Uislamu na Ukristo | Kubadilika na kuwa Mwislamu

Ni nani Shi'a na Sunni?

Kuelewa ufanano/uweo na tofauti kati ya fikira kuu mbili [ya mawazo] katika Uislamu, na kujua zaidi kuhusu Uislamu kama ilivyo fundishwa na Mtume na familia yake. Kuwa tambulisha Ahlul bayt (Familia ya Mtume (S) | Umoja kati ya Shi’a na Sunni | Imani ya Shi’a Kuelezwa | Mijadala & Majadiliano | Majibu ya Imani Potofu | Kwa nini wakawa Shi'a | Vyanzo kwa ajili ya Utafiti Zaidi

Muharram na Karbala

Vyanzo vinavyohusiana na Mwezi wa Muharram, na Janga ya Karbala History of Ashura | Imam Husayn and his Martydom | The Excellences of the Imam Husayn in Sunni Hadith Tradition | Mukhtar al-Thaqafi | The Revolution of Imam al-Husayn (a)

Timeline

Sign up for Al-Islam.org newsletter

Sign up to get notified when new books & articles are added to Al-Islam.org

Our Sub Projects