Early Islamic History - History & Politics

Usahihi Wa Historia Ya Uislamu Na Waislamu

Hii ni historia ya vuguvugu la Uislamu ambalo lilianzishwa na Muhammad, Mtume wa Allah (s.w.t.) mnamo mwaka 610 A.D. huko Makka, na kuendelea alipohamia Madina mpaka alipofarika.

Bwana Abu Talib

Kitabu hiki kiitwacho Bwana Abu Tallb [a] madhulumu wa historia ni tarjuma ya juzuu ya 7 na 8 ya kitabu mashuhuri kiitwacho AI-Ghadiir cha Allamah al-Amini na ambacho kinazungumzia hali ya maisha y

Allama al-Amini 2,433 0
, , ,

Mahari ya Damu

Hii ni Makala ya Mahari ya Damu.

Mahari ya Damu

*****