God & His Attributes - Belief & Creed

Hadith ya Mufazzal

Hadithi maarufu ya Mufazzal kutoka kwa Imam al-Sadiq [a] juu ya ushahidi wa kuwepo kwa Mungu.

Uchunguzi Juu Ya Uwahhabi

Kitabu hiki kina eleza juu ya Imani sahihi ya waislamu juu ya maada ya Tauhidi; pia inaeleza  jinsi upotofu katika ufahamu wa Tauhid uliletwa na kikundi cha Wahabi wanao chukua fikra zilizo letwa n